Brokvarn

Brokvarn består av några markerade kullar. Kullarna skapades under inlandsisens avsmältning, när vattenmassorna drog med sig stora mängder grus, slam och stenar. De mjuka kullarna ger landskapet ett vackert och vänligt utseende.

Idag betas naturreservatet och vegetationen är torrängsartad. Här växer exempelvis prästkrage, ängsvädd, blåklocka, gulmåra, gråfibbla, gullklöver, brudbröd och backsippa.

Området är och ska vara präglat av människans brukande av jorden. Därför ingår även några åkrar i reservatet.

Vid ån Tidans strand växer en bård av alar. I vattnet kan du hitta både näckrosor och gäddnate.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Brokvarn men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på därtill upplåtna vägar
  • förstöra, skada eller ta bort naturföremål eller ytbildningar
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • elda.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall medge undantag från förbuden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1970
Areal: cirka 8 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Tidaholm

Hitta hit

Brokvarn ligger cirka en och en halv mil söder om Tidaholm. Vid ån Tidan, väster om vägen mellan Härja och Utvängstorp. Parkeringsplats finns inte.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss