Brokvarn

Brokvarn består av några markerade kullar. Kullarna skapades under inlandsisens avsmältning, när vattenmassorna drog med sig stora mängder grus, slam och stenar. De mjuka kullarna ger landskapet ett vackert och vänligt utseende.

Idag betas naturreservatet och vegetationen är torrängsartad. Här växer exempelvis prästkrage, ängsvädd, blåklocka, gulmåra, gråfibbla, gullklöver, brudbröd och backsippa.

Området är och ska vara präglat av människans brukande av jorden. Därför ingår även några åkrar i reservatet.

Vid ån Tidans strand växer en bård av alar. I vattnet kan du hitta både näckrosor och gäddnate.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Brokvarn men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på därtill upplåtna vägar
  • förstöra, skada eller ta bort naturföremål eller ytbildningar
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • elda.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall medge undantag från förbuden.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1970
Areal: cirka 8 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Tidaholm

Hitta hit

Brokvarn ligger cirka en och en halv mil söder om Tidaholm. Vid ån Tidan, väster om vägen mellan Härja och Utvängstorp. Parkeringsplats finns inte.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.