Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älgöleran

Älgöleran och Mjölkarekilen är två mycket grunda havsvikar som ligger i anslutning till Styrsholmen och Rundö, nära Råssö i Strömstads kommun.

Området har stor betydelse som reproduktions- och näringsområde för många fiskarter. Det har också stora värden när det gäller fågellivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Älgölerans naturvårdsområde, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • utan länsstyrelsens tillstånd under tiden 1 april -15 juli uppehålla sig på område på fastigheten Långö 1:25.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1982
Areal: cirka 310 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Naturvårdsområdet nås via vägen till Råssö.

Naturvårdsområdet ansluter till naturreservatet Nöddökilen.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss