Älgöleran

Älgöleran och Mjölkarekilen är två mycket grunda havsvikar som ligger i anslutning till Styrsholmen och Rundö, nära Råssö i Strömstads kommun.

Området har stor betydelse som reproduktions- och näringsområde för många fiskarter. Det har också stora värden när det gäller fågellivet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Älgölerans naturvårdsområde, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • utan länsstyrelsens tillstånd under tiden 1 april -15 juli uppehålla sig på område på fastigheten Långö 1:25.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1982
Areal: cirka 310 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Naturvårdsområdet nås via vägen till Råssö.

Naturvårdsområdet ansluter till naturreservatet Nöddökilen.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.