Brunsbo äng

Brunsbo äng - ängen

Här på Brunsbo äng låg en gång medeltidsbyn Jernsysla Övre. Än idag ser man lämningar av de fägator, bygator och stensträngar som skilt de små tegarna åt.

Men Brunsbo äng var boplats för människan långt innan dess. Här finns även spår av människan från yngre stenålder, romersk järnålder, vikingatid och medeltid.

En medeltida slåtteräng

Det var i början av 1400-talet som biskop Brynolf köpte markerna runt Jernsysla Övre och bybefolkningen drevs bort. Biskopen ville ha marken som slåtteräng. Slåtterängen var en mycket viktig del av det medeltida jordbruket. Det var där man fick vinterfoder till boskapen: hö, torkat löv och späda kvistar. Tänk att det för 100 år sedan fanns över 1,2 miljoner hektar äng i Sverige. Idag är Brunsbo äng en av Sveriges största kvarvarande slåtterängar av äldre typ. Området sköts numera med både slåtter och bete.

Gamla ekar i Brunsbo äng

Perfekt för en picknick

I Brunsbo äng finns ett mycket stort antal gamla och grova ekar som var och en kryllar av liv. Här trivs mossor, lavar, svampar och insekter. Många fågelarter utnyttjar träden som boplats eller för födosök, exempelvis göktyta. Det finns inget annat träd som är så viktigt för den biologiska mångfalden som just ek. Ängen är ett populärt besöksmål. Ta med picknickfilten och bred ut den under någon av de stora ekarna.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Brunsbo äng men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • framföra cykel, moped, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på genom reservatet gående allmän väg
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • anbringa tavla, plakat, affisch eller andra störande anordningar
 • gräva upp växter
 • plocka blommor för försäljning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1972
Areal: cirka 104 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skara

Brunsbo äng ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddad natur, Natura 2000.

Hitta hit

Kör från Skara på gamla Axvallavägen söder om och parallellt med väg 49. Vik av norrut efter några km vid skylt "Brunsbo äng naturreservat". Markerad parkeringsplats finns.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.