Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sandviken

Foto: Håkan Magnusson

Naturreservatet Sandviken ligger vid Vänerns strand, ca 4 km från Mariestads centrum. Området bär spår av inlandsisen och vattenpåverkan genom flygsanddyner och strandvallar. Området består till största delen av sand.

I reservatet finns höga och grovstammiga tall- och granbestånd. De äldsta tallarna uppskattas till runt 200 år, granarna cirka 110 år. I området finns även lövskog.

Sandviken har stort värde för friluftslivet. Närheten till Mariestad gör området viktigt för närrekreation. I området finns en spårcentral och en vandringsled går genom området. Ett flertal badplatser finns.

Sanviken. Foto: Håkan Magnusson

Foto: Håkan Magnusson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sandviken men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svamp. Det är dock tillåtet att plocka bär, matsvamp och blommor
 • klättra i boträd, samla in insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
 • göra upp eld annat än på anvisade eldplatser enligt skötselplanen, förbudet avser inte användning av stormkök, grillkök eller liknande
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • cykla och rida annat än på anlagd väg
 • ställa upp tält, motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • anbringa skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 45 hektar
Naturvårdsförvaltare: Mariestads kommun
Kommun: Mariestad

Sandviken är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Naturreservatet ligger väster om Mariestad.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss