Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Sandviken

Foto: Håkan Magnusson

Naturreservatet Sandviken ligger vid Vänerns strand, ca 4 km från Mariestads centrum. Området bär spår av inlandsisen och vattenpåverkan genom flygsanddyner och strandvallar. Området består till största delen av sand.

I reservatet finns höga och grovstammiga tall- och granbestånd. De äldsta tallarna uppskattas till runt 200 år, granarna cirka 110 år. I området finns även lövskog.

Sandviken har stort värde för friluftslivet. Närheten till Mariestad gör området viktigt för närrekreation. I området finns en spårcentral och en vandringsled går genom området. Ett flertal badplatser finns.

Sanviken. Foto: Håkan Magnusson

Foto: Håkan Magnusson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sandviken men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svamp. Det är dock tillåtet att plocka bär, matsvamp och blommor
 • klättra i boträd, samla in insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
 • göra upp eld annat än på anvisade eldplatser enligt skötselplanen, förbudet avser inte användning av stormkök, grillkök eller liknande
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • cykla och rida annat än på anlagd väg
 • ställa upp tält, motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • anbringa skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 45 hektar
Naturvårdsförvaltare: Mariestads kommun
Kommun: Mariestad

Sandviken är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Naturreservatet ligger väster om Mariestad.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.