Länsstyrelsen Västernorrland – Västernorrland

Samlad information om den rådande pandemin

Här har vi samlat aktuell information om läget i länet och länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19.

KALENDER

 • 17 maj 2021 Klocka som ikon 18.00 - 19.00
  Inspirationsföreläsning om våra viktiga pollinerare Välkommen till en digital kvällsföreläsning om pollinerare - vilka är de och hur kan vi gynna dem? Detta är den första i en serie inspirationsföreläsningar med syfte att öka kunskapen om biologisk mån...

  Anmäl dig här – senast 16 maj

 • 18 maj 2021 Klocka som ikon 18.00 - 19.00
  Inspirationsföreläsning om hur vi hanterar invasiva arter Välkommen till en digital kvällsföreläsning om invasiva arter - ett hot mot den biologisk mångfalden? Andra delen i en serie föreläsningar arrangerade under pollineringsveckan.

  Anmäl dig här – senast 17 maj

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 08.30 - 11.00
  Rasism i arbetslivet Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet!

  Anmäl dig här – senast 17 maj

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 13.00 - 14.30
  Barn i familjer med missbruk Om barn i familjer med missbruk. Varje år undersöker Junis vilket stöd kommunerna ger barn i familjer med missbruk. Vid dagens webinarium presenteras rapporten samt tips på framgångsrika arbetssätt sa...

  Anmäl dig här – senast 17 maj

Bo och leva

Information om stiftelser

Har du bildat en stiftelse? Här finns information om hur du registrerar och förvaltar den och vilka lagar som gäller för stiftelser. Det finns även information om upplösning av stiftelser.

Bo och leva

Vill du sprida ut aska?

Vill du sprida ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Använd vår e-tjänst.

Djur

Bestämmelser för fiske i länet

Är du sugen på en fisketur? Det finns dock vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet.

Samhälle

Rasism i arbetslivet

Det finns en stor okunskap om rasism och om hur normer kring hudfärg begränsar människor i arbetslivet. Läs om hur Länsstyrelsen Västernorrland bidrar med kunskap.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

Besöksmål

Vistas i vår vackra natur

Naturen är en bra plats att vistas under pandemin. Frisk luft och enkelt att hålla avstånd. Här har vi samlat information och inspiration för dig som söker natur- och kulturmiljöupplevelser.

NYHETER

 • 2021-05-12

  Kritiskt läge för hotade fjärilar

  Många hotade fjärilsarter fortsätter att minska i antal trots särskilda åtgärdsprogram. Läget är så pass kritiskt att flera av arterna riskerar att dö ut om man inte vidtar ytterligare åtgärder, visar en ny rapport som Naturvårdsverket tagit fram tillsammans med SLU Artdatabanken och Länsstyrelserna.
 • 2021-05-12

  Länsstyrelserna visar på nyttan av vårt kulturarv

  Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och d...
 • 2021-05-11

  Ingen lösning att skrota vattenmyndigheterna

  En avveckling av vattenmyndigheterna kan endast leda till stopp och förseningar i arbetet och kommer inte att förändra de ...
 • 2021-05-04

  Länsstyrelsen Västernorrland utökar arbetet med invasiva främmande arter

  Invasiva främmande djur och växter skapar stora problem för den biologiska mångfalden på grund av att de invasiva arterna ...