Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trilleholme Flatö domänreservat

Foto: Anders Stagen

Trilleholme och Flatö är två små öar som ingår i Kållands skärgårdars naturreservat.

Öarna är bevuxna med gammal tallskog som är orörd. Ett stort antal knotiga och flerstammiga träd förekommer, också omkullfallna och döda träd. Markfloran är artfattig men representativ för mager tallskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Trilleholme Flatö domänreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld
  • förtöja båt mer än två dygn i följd på samma plats
  • tälta på samma plats mer än två dygn i följd
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
  • medföra ej kopplad hund
  • på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
  • gräva upp örter, gräs, mössor eller lavar.

Att olovligen bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är enligt 12 kap 2 st brottsbalken straffbart.

Enligt allemansrätten får man bland annat tälta eller förtöja båt ett dygn utom vid tomt eller där tillträdesförbud eller liknande råder. Har du för avsikt att tälta eller förtöja båt två dygn i följd bör du först fråga markägaren om lov.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Lidköping

Hitta hit

Trilleholme och Flatö ligger i Ekens skärgård, nordväst om Läckö slott. Du kan bara ta dig till öarna med egen båt.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss