Klåverön

Klåverön ligger söder om Marstrand. Naturreservatet omfattar förutom huvudön även ett antal småöar och skär. Ön har omväxlande kallats Klöverön och Klåverön, efter de sprickor eller dalar mellan bergen som här kallas klåvor, klovor eller klövor. Klåverön är bergig och starkt kuperad. Här finns några av de få välbevarade skärgårdsjordbruken i länet kvar.

De äldsta boplatserna man funnit här är från äldre stenåldern, cirka 10 000-4 000 år före Kristus. Ön var troligen bebodd också under medeltiden. På 1580-talet ägde Marstrands borgmästare Peder Brems en gård här, Bremsegården. Alla öns gårdar har numera mangårdsbyggnader uppförda på det sätt som är typiskt för 1700- och 1800-talen. Här har drivits salterier och trankokerier, vadbinderi, snäckskalskvarn och varv.

Växter och fågelliv

Dalgångarna hävdas ännu med bete och landskapet har kvar mycket av sin ålderdomliga karaktär. I övergången mellan berg och dal står på flera ställen en lövskogsbård eller buskrand. Lövskogspartierna och det betade backlandskapet hyser i regel en rik skaljordsgynnad flora med flera sällsynta och skyddsvärda arter.

Ejder. Foto: Erik Landgren

Ejder. Foto: Erik Landgren

Här växer till exempel humlelucern, prästkrage, jordklöver och luddlosta. Inne mellan slån, rosor och vildapel finns nässelklocka, småborre, bergmynta, backlök, nejlikrot och gullviva. Några av odlingslandskapets fåglar är hämpling, törnsångare och törnskata.

Flera par av tornfalk häckar på södra delen av ön och på öarna söder om Klåverön.

Stora mängder av sjöfågel kan observeras till exempel ejder, sjöorre, lommar, skrakar och skarvar.

Omtyckt utflyktsmål

Framför allt är västsidans stränder välbesökta av fritidsbåtar och den djupt inträngande viken Utkäften utgör ett välkänt utflyktsmål. Ön är också lättillgänglig tack vare ett flertal stigar och småvägar. Fina möjligheter till bad finns.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Klåveröns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • campa
  • bryta kvistar, plocka blommor och gräva upp växter
  • göra upp eld
  • medföra lös hund,
  • skada eller störa djurlivet
  • skräpa ned med plåt, glas, papper eller annat avfall.

Vidare är all obehörig trafik med motorfordon förbjuden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1966
Areal: cirka 2278 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Fast färjeförbindelse saknas. Taxibåt finns från Marstrand.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss