Åskoväder i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Dackehögen

Naturreservatet består av en mosaik av olika skogsmiljöer och berggrunden är bitvis kalkrik. Detta visar sig genom en hög artrikedom med olika kalkkrävande växter. Särskilt framträdande är de rika bestånden av blåsippor.

Blåsippa. Foto: Lennart Olsson

Blåsippa. Foto: Lennart Olsson

Naturreservatet ska genom olika naturvårdande insatser på sikt bli en blandning av glest trädbevuxna ängar för att gynna arter som kräver ljus, luckiga lövskogar med mycket död ved för att gynna fågelliv, inte minst hackspettar, kalkrika lövblandade barrskogar och ren barrnaturskog. Vid de före detta gårdsmiljöerna ska de forna blomsterängarna restaureras. Övriga skogsmiljöer ska dels utvecklas fritt, dels skötas så att lövträden gynnas till fördel för hackspettar och andra fågelarter.

Från parkeringsplatsen finns en uppmärkt vandringsled till naturreservatet. Leden går bland annat till en loge som är det enda hus som finns kvar av den gamla gårdsbebyggelsen i Dackehögen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Dackehögen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Utanför befintliga vägar framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • Gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvampar
  • Skada eller ta bort döda och levande träd och buskar samt vindfällen
  • Utplantera växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2016
Areal: cirka 34 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Dackehögen ingår delvis i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Dackehögen ligger cirka 6 kilometer söder om Dals Långed nära ”Vackra byars väg” (väg 2218). Parkeringsplatsen är gemensam med naturreservatet Ånäsebäcken.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss