Buterud

Från akvedukten i Håverud kan man vandra genom ramslöksdoftande lövskogar över tall- och ekbevuxna bergsryggar upp mot Buteruds naturreservat. Här har man en magnifik utsikt över Åklången och Dalslands Kanal. I reservatet finns också en rad intressanta växt- och fågelarter.

Blåsippa. Foto: Lennart Olsson

Blåsippa. Foto: Lennart Olsson.

I Buteruds reservat finns kanske den rikaste förekomsten av idegran i Sveriges inland. Överallt ser man idegranar i de lövrika skogarna. Här finns också den sällsynta ärtvickern som för övrigt bara förekommer på ett fåtal lokaler i Sverige. Vid Glyckshults gård har de gamla ekhagarna och ängsmarkerna restaurerats. Här blommar rikligt med orkidéer som Sankt Pers nycklar och tvåblad.

Den fågelintresserade kanske har mest utbyte av området en tidig vårmorgon då de flesta av Sveriges hackspettsarter kan höras. Spillkråka och mindre hackspett är vanliga medan gråspetten hörs då och då. Den vitryggige hackspetten har tidigare häckat här och har setts tillfälligt även under senare år.

Reservatet är långsträckt och terrängen kuperad och nås bäst med stig från Håverud eller via kanot i Dalslands Kanal. I själva verket utgörs området av två reservat där den sydligaste delen kallas Ramslökedalens naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Buterud men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon i terrängen med undantag för uttransport av älg med hjälp av terrängfordon
  • ställa upp husvagn, husbil eller tälta
  • elda på annan plats än iordningställd lägerplats
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvamp
  • cykla eller rida annat än på befintliga vägar och stigar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2008
Areal: cirka 141 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors, Mellerud

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet börjar vid landsvägsbron över Dalslands Kanal vid Håverud.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss