Norra Långön

Norra Långön, oftast kallad Nord Långö, ligger i skärgården nordväst om Strömstad. Ön består av en långsmal bergrygg avskild från fastlandet genom en djup förkastningsspricka, Långörännan.

På Nord Långö finns en trädgård med terrasser och byggnader som murats med runda stenar. Det var Hilma Svedahl som 60-åring i början på 1930-talet började konstruera anläggningen. Bygget tog många år och mycket gjordes av Hilma själv för hand. Trädgården och kaféet sköts av en privat firma.

Ön är sommartid ett livligt besökt fritidsområde. Det finns en vandringsled i en slinga runt norra delen av ön med avstickare till badstränderna. På väst- och nordsidan av ön finns de flesta baden.

Intressant flora

Ön är till stora delar bevuxen med skog. På berghällarna är det mest tall och enbuskar men i dalgångarna är det delvis granskog. Här finns också ett bestånd av idegran. På de högsta punkterna längs stigen får man vid utsikt över norra delen av Kosterhavet och upp mot Norge.

På stränderna och de öppna gräsmarkerna finns blommor som strandvial, gullviva, kungsmynta och busken liguster.

Foto: Stefan Husar

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Norra Långön men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld
  • tälta eller campa
  • på ett störande sätt använda radio, högtalare, musikinstrument eller liknande.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1976
Areal: cirka 261 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Sommartid går det badturer från Strömstad till Norra Långön. Du kan också ta dig hit med egen båt.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.