Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Morlanda

Reservatet omfattar en av länets största gårdar, Morlanda säteri, som ligger på nordvästra Orust. I norr når reservatet fram till Malö strömmar och Björnsundsfjorden.

Vidsträckta odlingsmarker kännetecknar den västra delen kring säteriet, som har medeltida anor. Säteriets huvudbyggnad är uppförd på 1670-talet och ska vara Bohusläns äldsta träbyggnad.

I öster reser sig förkastningsbranterna mot Storehamnsplatån, kantade av ädellövskog med lundartad flora. Särskilt välutvecklad är lövskogen i den imponerande, naturminnesskyddade ravinen Berga klev. Hit leder en stig från brukningscentrum.

En golfbana upptar tidigare odlingsmarker nära kyrkan, som ligger centralt i reservatet. Badvänliga klippor och sandstränder invid Malö strömmar är lättillgängliga från parkeringen i norr. Från reservatets högsta punkt, Svens Altare, har man en vidsträckt utsikt över det barrskogsdominerade Storehamn och mot skärgårdslandskapet i norr och väster.

Inom reservatet finns också en rullstensås, Gunnarsskogen, cirka 220 meter nordväst om säteribyggnaden.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Morlanda men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • campa
  • göra upp eld, annat än vid iordningställda eldplatser
  • medföra okopplad hund under tiden 1 februari till 30 september. Övrig tid skall hunden hållas under sträng uppsikt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 788 hektar
Naturvårdsförvaltare: Enskild markägare
Kommun: Orust

Hitta hit

Landsvägen mellan Ellös och Henån går genom området.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.