Morlanda

Reservatet omfattar en av länets största gårdar, Morlanda säteri, som ligger på nordvästra Orust. I norr når reservatet fram till Malö strömmar och Björnsundsfjorden.

Vidsträckta odlingsmarker kännetecknar den västra delen kring säteriet, som har medeltida anor. Säteriets huvudbyggnad är uppförd på 1670-talet och ska vara Bohusläns äldsta träbyggnad.

I öster reser sig förkastningsbranterna mot Storehamnsplatån, kantade av ädellövskog med lundartad flora. Särskilt välutvecklad är lövskogen i den imponerande, naturminnesskyddade ravinen Berga klev. Hit leder en stig från brukningscentrum.

En golfbana upptar tidigare odlingsmarker nära kyrkan, som ligger centralt i reservatet. Badvänliga klippor och sandstränder invid Malö strömmar är lättillgängliga från parkeringen i norr. Från reservatets högsta punkt, Svens Altare, har man en vidsträckt utsikt över det barrskogsdominerade Storehamn och mot skärgårdslandskapet i norr och väster.

Inom reservatet finns också en rullstensås, Gunnarsskogen, cirka 220 meter nordväst om säteribyggnaden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Morlanda men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • campa
  • göra upp eld, annat än vid iordningställda eldplatser
  • medföra okopplad hund under tiden 1 februari till 30 september. Övrig tid skall hunden hållas under sträng uppsikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 788 hektar
Naturvårdsförvaltare: Enskild markägare
Kommun: Orust

Hitta hit

Landsvägen mellan Ellös och Henån går genom området.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss