Besöksmål

Hitta inspiration till ditt nästa besöksmål

Filter:

Utvalda

 • Nationalpark

  Tivedens nationalpark

  Tiveden bjuder på intressanta naturupplevelser och en stark vildmarkskänsla mitt mellan Vänern och Vätterns kulturbygder. Här...

  Västra Götaland, Örebro, Karlsborg, Laxå, sjö och vattendrag, skogsmark, våtmark, bad/badplats, eldplats, informationstavla, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, ridled, tillgänglighet, torrdass, tältplats, vandringsled
 • Tjurpannan. Foto: Donald Olsson
  Naturreservat

  Tjurpanneområdet

  Tjurpannan är med sitt oskyddade läge en fruktad passage bland sjöfarare i alla tider. Den som vill bada här gör klokt i att ...

  Västra Götaland, Tanum, hedmark, kust och hav, våtmark, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, stig, tillgänglighet, toalett
 • En led med en stenhäll, randig av fåror från inlandsisen. Bredvid grönskande skog.
  Naturreservat

  Vättlefjäll

  Vättlefjäll är ett omtyckt friluftsområde rikt på barrskog och sjöar på nära håll från Göteborg. Här finns fler olika vandrin...

  Västra Götaland, Ale, Göteborg, hedmark, sjö och vattendrag, skogsmark, bad/badplats, fiske, informationstavla, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, stig, vandringsled

För familjen

 • Säveån. Foto: Gunnar Flygh
  Naturreservat

  Säveåns dalgång

  Säveåns naturreservat är ett fantastiskt område för den som saknar bil, men ändå lätt vill komma ut i naturen. En vandring ge...

  Västra Götaland, Lerum, sjö och vattendrag, skogsmark, fiske, parkering, vandringsled
 • Vy från höjd ned över åkerlandskap.
  Naturreservat

  Ålleberg

  Ålleberg bjuder inte bara på vandringsleder och vacker natur. Här finns också en landningsbana för segelflyg. Ållebergs högst...

  Västra Götaland, Falköping, hedmark, sjö och vattendrag, skogsmark, ängs- och betesmark, parkering, rastplats, stig, vandringsled
 • Naturreservat

  Ramsvikslandet

  Ramsvikslandet är ett av länets mest besökta naturreservat. Området är lättströvat och har fina badplatser vid Haby bukt och ...

  Västra Götaland, Sotenäs, hedmark, kust och hav, skogsmark, slåtteräng, våtmark, ängs- och betesmark, ö, bad/badplats, eldplats, informationstavla, stig, tillgänglighet, toalett, utsiktstorn/fågeltorn, vandringsled

Tillgängliga

 • Fågeludden, Hornborgasjön
  Naturreservat

  Hornborgasjön

  Hornborgasjön är en av Europas viktigaste fågelsjöar. Runt 300 olika fågelarter har setts här och om hösten kan mer än 70 000...

  Västra Götaland, Falköping, Skara, våtmark, ängs- och betesmark, övriga kulturmiljöer, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, naturum, parkering, rastplats, servering, tillgänglighet, toalett, tältplats, utsiktstorn/fågeltorn, vandringsled
 • Kulturreservat, Kulturmiljö

  Gunnebo

  Gunnebo slott med tillhörande omgivningar i Mölndals kommun blev länets första kulturreservat 2003. Anläggningen med slott, ö...

  Västra Götaland, Mölndal, ängs- och betesmark, byggnadsminnen, informationstavla, parkering, servering, tillgänglighet, toalett
 • Nationalpark

  Tresticklans nationalpark

  Nationalparken Tresticklan bjuder på obruten vildmark och spännande vandringar.

  Västra Götaland, Dals-Ed, skogsmark, informationstavla, parkering, tillgänglighet, torrdass, vandringsled
Tabell i två kolumner som ger en definition av vad vi menar med våra olika tillgänglighetsbenämningar.

Tillgänglighet

Definition

​Nära parkering

​Max 300 m mellan parkering och reservatsgräns

​Barnvagnsvänligt

​Breda leder/spänger. Inte alltför kuperat.

​Rullstolsvänligt​

​​Leder, spänger, toa/dass, rastplatser följer regler för rullstolstillgänglighet. Särskilt handikappsparkering finns. Ramper finns, etc.​

Nära kollektivtrafik

Max 500 meter mellan hållplats och reservatets entré. Buss ska även finnas till och från hållplatsen.

​Nära dass/toalett

​Max 500 meter till dass eller toalett från parkering.

​Vintervänligt

​Plogad parkering och plogad väg fram till parkeringen. Plats för någon vinteraktivitet (exempelvis skridskor, skidor, pulka, grill)

​Nära eldplats

​Max 500 meter till eldplats från parkering

​Nära till rastplats

​Max 500 meter till rastplats från parkering​

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Nyheter

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Kalender

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss