Råbäcks ekhagar

Naturreservatets namn säger egentligen allt. Råbäcks ekhagar är en passionerad hyllning till ekarna och det öppna landskapet. Men naturreservatet är ännu inte i sin fulla prydnad. Efter år av igenväxning måste vi successivt återanpassa ekarna till det liv de vill ha och förtjänar.

En ek kan förmodligen bli tusen år. Det betyder att våra äldsta ekar kan ha varit plantor när Ingvar den Vittfarne – en av de sista vikingahövdingarna – härjade i Gårdarike och Särkland i mitten av 1000-talet. De knotiga och ljusälskande ekarnas långa liv förvandlar faktiskt människan till en dagslända på jorden.

En myllrande storstad

Om du gillar ekar är Kinnekulles västsida ett strategiskt utflyktsmål. Här finns ett av Europas tätaste och finaste bestånd av gammelekar. Att vila nacken mot en ek är en svårslagen stund av stillhet. Men stillheten finns bara i vår värld. Du vilar egentligen huvudet mot en hektisk mångmiljonstad. Eken står värd för ett myller av liv och livsformer. Insekter, lavar, mossor, svampar och mycket annat.

Ett gott liv bland lavar

I Råbäcks ekhagar trivs blyertslav, hjälmbrosklav och en mängd andra sällsynta lavar som få av oss hört talas om. Men du behöver inte vara bevandrad i lavars liv och leverne för att trivas i det här naturreservatet. Det räcker gott att du gillar att vila huvudet mot en stolt och skrovlig ekstam.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Råbäck, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • cykla annat än på befintlig väg eller anordna cykeltävling
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • elda
 • medföra okopplad hund
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
 • anordna organiserad ridning.

Serviceinformation

 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 36 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Råbäck ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Hitta hit

Reservatet är lätt att nå till fots – antingen från parkeringsplatsen vid Munkängarna i söder eller från Kinnekulle camping & stugby i norr.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.