Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mularpabäckens dalgång

Ängsnycklar. Foto: Länsstyrelsen

Mularpabäckens dalgång ligger på Gerumsbergets västsluttning. Naturreservatet består av lövskog med äldre träd, samt en mosaik av våtmarker med rikt växtliv.

I rikkärren, som försörjs av grundvatten från olika källor i sluttningen, växer många starrarter och orkidéer. Exempelvis ängsnycklar, Jungfru Marie nycklar, flugblomster och nattviol. Dessutom finns den sällsynta sumpröksvampen här. Rikkärren hålls öppna med hjälp av slåtter.

Artrikedomen beror i mycket på det kalkhaltiga och näringsrika vattnet från sluttningen. I sluttningen växer också ädellövträd som lönn, alm och lind. Längs bäcken hittar du klibbal, gråal, björk och asp.

Mularpabäckens dalgång

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mularpabäckens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
  • plocka eller gräva upp gräs, blommor, ormbunkar, lavar, mossor eller svampar
  • medföra okopplad hund
  • framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel
  • tälta
  • göra upp eld
  • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är straffbart enligt brottsbalken.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1993
Areal: 17 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger en knapp kilometer nordost om Mularps kyrka, på västra sidan av Gerumsberget.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss