Kviström

Reservatet ligger på östsidan av Örekilsälvens dalgång alldeles intill Munkedals samhälle och består av Klevabergets rasbrant mot väster.

Från de högsta partierna erbjuds en storslagen utsikt över dalgången. Bergets högsta punkt når 104 meter över havet. Klevabäcken störtar sig nedför bergsbranten i ett vackert, cirka 15 meter högt vattenfall. Om det är vatten i fallet beror på årstid och nederbörd.

Botanisk rikedom

Berggrunden består av gnejs med inslag av kalkhaltig dioritskiffer, som tillsammans med ett gynnsamt lokalklimat utgör de viktiga förutsättningarna för en rik och exklusiv flora. Sluttningarna består av lövskog med framför allt alm, ask, lind, lönn, ek och hassel. Örtfloran är yppig med bland annat kärrfibbla, springkorn, hässleklocka, liten nunneört och kransrams. En botanisk raritet i länet är murrutan som växer på klipphyllor.

Vandra i området

Området är värdefullt som vandringsområde och är lättillgängligt genom ett välutvecklat stigsystem. Det gamla tingshuset gränsar till bäckravinen och är en lämplig utgångspunkt.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kviström men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motordrivet fordon
 • rida eller cykla
 • medföra okopplad hund
 • utplantera växt- eller djurart
 • göra upp eld
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • samla in mossor, lavar, insekter, svampar (undantag för matsvampar) samt gräva upp kärlväxter,
 • skada eller göra åverkan på levande träd och buskar
 • ställa upp husvagn eller husbil.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1991, nytt beslut 2015
Areal: cirka 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal

Hitta hit

Från E6, som går alldeles nedanför Klevaberget, tar man av vid södra infarten till Munkedal. Därefter vägen mot Hedekas och Ed. Omedelbart efter viadukten över E6 tar man av mot tingshuset.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.