Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Törnsäter

Foto: Ulf Wiktander

Det är bara att följa den markerade vandringsleden genom naturreservatet Törnsäter. Leden kommer att föra dig till lummiga hagmarker med ålderstigna ekar och lindar. Det är mycket vackert.

Vandringsleden tar dig också förbi en slåtteräng. Där växer gullviva, ängsnycklar och Sankt Pers nycklar under den varma årstiden.

På flera ställen finns gamla sår i marken. Här har våra förfäder brutit alunskiffer. Spåren är numera skyddade som fornlämningar.

Naturreservatet är beroende av bete. Det betyder att du kan möta tamboskap i området vissa tider på året.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Törnsäter men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats
 • cykla annat än på anlagd väg
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • medföra okopplad hund
 • elda
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 65 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

Törnsäter ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Om Natura 2000

Hitta hit

Törnsäter ligger på Kinnekulles östra sida. Parkeringsplats finns vid vägen mellan Gössäter och Kinne-Kleva.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss