Björkesbacka

Foto: Svante Hultengren

Gården Björkesbacka ligger på en moränhöjd intill ett bergsparti i de höglänta och kuperade skogsbygderna i Örby socken i östra delen av Marks kommun. Gården, de kringliggande våtmarkerna och skogspartierna kännetecknas av en väl bevarad småskalighet och småbrutenhet.

Lunglav. Foto: Peter Post

Lunglav. Foto: Peter Post

Björkesbacka är ett mycket gott exempel på ett brukat skogshemman. Landskapet är väl bevarat och visar hur jordbruk, djurhållning och skogsbruk bedrevs i början av detta sekel.

I området finns ett stort antal skogstyper som är biologiskt rika, med bl.a. fuktig gammal granskog och lövskogsmiljöer. I anslutning till gården finns gamla grova lövträd med sällsynta lavar som lunglav och skrovellav, och i de angränsande skogsmarkerna finns de alltmer sällsynta kärlväxterna linnéa och knärot. Fågellivet är rikt med bland annat orrspel.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Björkesbacka men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon
 • framföra cykel annat än på befintliga vägar
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • uppföra vindskydd
 • slänga skräp eller trädgårdsavfall
 • plocka eller gräva upp växter, mossor eller lavar
 • samla in djur
 • medföra okopplad hund
 • sätta upp skylt, affisch eller jämförbart anslag
 • anordna orienteringstävling.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 55 hektar
Naturvårdsförvaltare: Marks kommun
Kommun: Mark

Björkesbacka är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Sväng av från väg 156 vid Haratången mot Björkesbacka. Kör cirka tre kilometer.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.