Morlanda Berga klev

Cirka 850 söder om Morlanda kyrka reser sig Ingärdesbergen och i dess bergbrant finns en djup ravin som kallas Berga klev. Ravinen är smal med branta och nästan lodräta väggar. I botten porlar en stenig bäck.

Växtligheten är lundartad och frodig med många olika trädslag. Här växer bland annat ask och ek tillsammans med al, sälg, rönn och buskar av hassel och olvon. Vildkaprifol, Sveriges enda lian, slingrar sig fram bland stenar och trädstammar.

Området skyddades som naturminne 1945, men är idag en naturlig del av det stora naturreservatet Morlanda som gränsar till området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Morlanda Berga Klev naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada fast naturföremål eller ytbildning
  • fälla eller skada växande träd
  • borttaga växter eller växtdelar
  • skräpa ned
  • göra ingrepp eller sätta upp anordningar som stör naturintrycket.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: naturminne 1945, naturreservat 2011
Areal: 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss