Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bolum Heljesgården

Backsippa.

Hemmansägaren och jägaren Ernst Biljer på Heljesgården skänkte år 1961 en blomsterrik kulle på sin gård till Skaraborgs läns naturskyddsförening. Idag växer bland annat jungfrulin, trollsmultron, backsippa och sötvedel på platsen.

Kullen ingick fram till 1860-talet i Bolums bys stora ängsområde på sluttningen ned till Hornborgasjön. Därefter användes området mest till bete. Ofta till gårdens häst.

Den näringsfattiga och grusiga jorden gynnade en fin torrängsflora. Minskat betestryck gjorde att kullen under med tiden växte igen med träd och buskar. En stor röjning genomfördes vintern 2010-2011 och därefter fick får börja beta på platsen. Floran håller nu på att återhämta sig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bolum Heljesgården naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • utföra schaktning
  • skada växtligheten, exempelvis genom att plocka blommor eller gräva upp växter
  • uppföra byggnad eller anordna upplag av något slag
  • tälta, campa eller göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: som naturminne 1970, naturreservat 2011
Areal: cirka 0,6 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Hitta hit

Du hittar hit från vägen norr om Fågeludden. Följ grusvägen österut mitt emot Lars Nilsgården. Det finns ingen anlagd parkering.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss