Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Bolum Heljesgården

Backsippa.

Hemmansägaren och jägaren Ernst Biljer på Heljesgården skänkte år 1961 en blomsterrik kulle på sin gård till Skaraborgs läns naturskyddsförening. Idag växer bland annat jungfrulin, trollsmultron, backsippa och sötvedel på platsen.

Kullen ingick fram till 1860-talet i Bolums bys stora ängsområde på sluttningen ned till Hornborgasjön. Därefter användes området mest till bete. Ofta till gårdens häst.

Den näringsfattiga och grusiga jorden gynnade en fin torrängsflora. Minskat betestryck gjorde att kullen under med tiden växte igen med träd och buskar. En stor röjning genomfördes vintern 2010-2011 och därefter fick får börja beta på platsen. Floran håller nu på att återhämta sig.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bolum Heljesgården naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • utföra schaktning
  • skada växtligheten, exempelvis genom att plocka blommor eller gräva upp växter
  • uppföra byggnad eller anordna upplag av något slag
  • tälta, campa eller göra upp eld.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Fakta

Bildat: som naturminne 1970, naturreservat 2011
Areal: cirka 0,6 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Hitta hit

Du hittar hit från vägen norr om Fågeludden. Följ grusvägen österut mitt emot Lars Nilsgården. Det finns ingen anlagd parkering.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.