Skarsdalen/Skarsdalsbergen

Öster om sjön Lelången reser sig branta bergväggar som kulminerar med Egersknatten, 262 meter över havet. Sluttningen mot Lelången utgörs delvis av otillgängliga bergbranter, sönderstyckade av raviner och dalgångar med granskog. Den mäktigaste av dessa dalgångar är Skarsdalen.

På nordsidan av den bidrar Skarsdalsbergets lodräta branter till den imponerande landskapsbilden. Här ligger två reservat som gränsar till varann, Skarsdalen och Skarsdalsbergen.

Artrikedom

Granskogen i Skarsdalen är gammal och grov och i dalens lägre delar rik med inslag av hassel och skogstry. Floran i dalgången innehåller många krävande och mindre vanliga arter som vippärt, backvicker och underviol. Under senare år har även skogsfrun kunnat ses här. Fåglar man kan se i området är till exempel nötkråka och järpe.

Friluftsliv

Den storslagna landskapsbilden, vildmarkskaraktären och områdets intressanta växt- och djurliv gör området attraktivt för friluftsliv. Toppen av Egersknatten är en vida bekant utsiktspunkt. Härifrån leder en stig ner till vägen mellan Bengtsfors och Årjäng. Från sjöstranden leder en brant stig upp till den idylliskt belägna Skarsdalstjärnen. Via en kortare stig kommer man upp till den kända Skarsdalsgrottan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Skarsdalens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

Skarsdalen:

 • bryta kvistar eller på annat sätt skada träd och buskar
 • plocka blommor
 • tälta annat än på plats som anvisats av naturvårdsförvaltaren
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon
 • medföra okopplad hund
 • anbringa skylt, affisch därmed jämförlig anordning
 • anordna orienteringskontroll.

Skarsdalsbergen:

 • plocka, gräva upp eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp, samt bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka eller vindfälle
 • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra fordon
 • rida
 • medföra okopplad hund
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna orienteringstävling, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1997 och utökat 2003 och 2010
Areal: Cirka 204 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Större delen av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Skarsdalen ligger norr om Bengtsfors. Norr om Lund, på östra sidan om vägen, finns möjlighet att parkera. Härifrån leder stigar ut till reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss