Vita mossen

Vita mossen består mestadels av ett orört gammalt och högstammigt barrblandskogsområde. Norra delen är inte brukad på senare tid, och det enda som skvallrar om tidigare skogsbruk är ett fåtal gamla mossiga stubbar.

Träden är gamla, ca 130 år, senvuxna och det finns gott om död ved i olika former. Den döda veden är av stor betydelse för många vedlevande insekter.

De orörda källflödena och bäckarna är av stort värde för akvatiska insekter och hyser också en sällsynt mossflora. 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Vita mossen, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2010
Areal: Cirka 17 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm