Jonsereds strömmar

Lax och strömstare, kungsfiskare och forsärla. Alla är de självklara invånare i Jonsereds strömmar. Välkommen till ett av flera reservat i Säveåns dalgång!

Men reservatet bebos av fler än laxen, exempelvis strömstaren. Denna trevliga och tämligen orädda fågel kastar sig ständigt ner i strömmande och forsande vatten på sin jakt efter sländlarver och annat ätbart. Forsärlan, som är en nära släkting till den vanliga sädesärlan, kommer tidigt på våren oftast redan i mars. Hanen är vackrast tecknad med en citrongul undersida och en gråaktig rygg. Den häckar i reservatet och håller sig hela tiden nära vattnet där den jagar sländor och andra småkryp. Har du tur får du också en glimt av reservatets mest exotiska invånare, kungsfiskaren

Kungsfiskare. Foto: Kent-Ove Hvass

Kungsfiskare. Foto: Kent-Ove Hvass

Flera hundra laxar passerar varje år Jonsered på sin väg från havet uppströms mot hägrande lekplatser, ledda av vattendragets ”doft” och sina instinkter. Har du tur kan du se en mörk skugga försvinna ut från lugnvattnet bakom en sten eller något stort blänka till under vattenytan. Vildlaxen är en art som är utrotad i stora delar av Europa på grund av att vattenkraftutbyggnaden hindrat den att företa lekvandringar. I Säveån hjälper vi den att nå sina lekplatser och skyddar dessa mot ingrepp. Jonsereds strömmar är ett av reservaten längs Säveån som är till för laxen och för dig som tycker om att bara ströva i dalgången.

Den närliggande bebyggelsen vid Jonsereds fabriker är en riksintressant kulturmiljö. Här finns exempelvis ”Nybygget” – Sveriges första radhus – och den tekniskt banbrytande kraftverksbyggnaden av granit som invigdes 1901.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka reservatet ”Jonsereds strömmar” men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra upp eld annat än i de eldstäder som finns
  • Tälta eller ställa upp husvagn
  • Rida, framföra motorfordon eller vattenfarkost med motor
  • Framföra vattenfarkost, exempelvis kanot, i Aspens utflöde och ca en km nedströms
  • Plantera ut växter eller djur
  • Skada träd och buskar genom exempelvis brytning av kvistar.

Ska du fiska krävs fiskekort. Ta kontakt med Sportfiskarna i Göteborg. I reservatet finns från och med 2010 en handikappanpassad brygga som kan nås från pendeltågsstationen.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Partille, Lerum

Jonsereds strömmar ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.