Önnarp

Önnarp har mycket rik växtlighet och är sedan länge känd som den kanske rikaste lokalen i Västergötland för kåltistel, en art som är sällsynt norr om Skåne.

Reservatet ligger i en sänka mellan Önnarp och Oset i Ulricehamns kommun. Markerna var i början av seklet hävdade som ängsmark. Under slutet av 1940-talet upphörde hävden och området började växa igen. Det besökaren möter idag är en restaurerad äng som hävdas genom årlig slåtter.

I de lägre delarna finns ett kärr som tidvis är översvämmat. I fuktängen trivs kåltistel och brudborste, men även en korsning mellan dessa båda arter. I kärret växer rikligt med vattenklöver, älggräs och kärrviol. Här finns även mer ovanliga växter som myskbrodd, knagglestarr, loppstarr och fjällskära. Den senare förekommer annars bara i fjällen. I väster finns en lövskog med kransrams, gulsippa, underviol och korallrot.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Önnarps naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka och gräva upp växter samt bryta kvistar
  • tälta eller uppställa husvagn
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon eller moped.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1980
Areal: ca 3
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Naturreservatet kan nås från vägen Hössna-Liared. Parkering och informationstavla finns mellan vägen och reservatet.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.