Göran Enander kvar som landshövding i Uppsala län till 2023

Regeringen har den 15 oktober fattat beslut om att förlänga Göran Enanders förordnande som landshövding i Uppsala län. Förordnandet löper fram till den 28 februari 2023. – Jag ser fram mot att i bred samverkan fortsätta arbeta i ett utvecklingsorienterat och framåt län, säger landshövding Göran Enander.

KALENDER

 • 30 nov 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Kriskommunikation INSTÄLLT! En utbildning där deltagaren ges möjlighet att utveckla sin kunskap och kompetens i kommunikation vid en samhällsstörning. Innehåll kommer att presenteras under hösten 2021.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 01 dec 2021 Klocka som ikon 08.30 - 14.30
  Hur kan föräldraskapsstöd bidra till jämlikhet i hälsa? Den 1 december 2021 arrangeras årets nationella konferens om föräldraskapsstöd av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) tillsammans med Länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, Social...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 02 dec 2021 Klocka som ikon 10.00 - 15.00
  Hitta källorna till ditt landsbygdsföretag, fördjupningskurs I den här fortsättningskursen gräver vi djupare i källorna och arkiven för era besöksföretag.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 03 dec 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Arbetet framåt med skogsprogrammet i Uppsala län INSTÄLLT! Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bjuder in till en träff för att samtala om arbetet framåt med skogsprogrammet, och för att identifiera gemensamma målbilder i arbetet.

  Anmälningsdatum är passerat

Natur och landsbygd

Höjd risk för fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en mycket smittsam sjukdom mellan fåglar. Skyddsnivå 2 gäller i Uppsala län, vilket innebär att alla fjäderfä hållas inomhus.

Natur och landsbygd

Jordbruksverket genomför utbetalningar

Den 3 december påbörjas utbetalningar av direktstöden samt slututbetalningar av kompensationsstödet, ersättningarna för ekologisk produktion och miljöersättningarna där det är möjligt.

Djur

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

Djur

Älgjakt 2021/2022

Här hittar du information om jakttider, avgifter och hur du slutrapporterar älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos länsstyrelsen eller kommunen.

NYHETER

 • 2021-11-18

  Överanvändning av antibiotika hotar människor och djur globalt

  Ett av de största hoten mot människors och djurs hälsa är antibiotikaresistenta bakterier. Problemet växer på grund av överdriven och felaktig antibiotikaanvändning. I dag på antibiotikadagen, den 18 november, uppmärksammas frågan både i Sverige och internationellt.
 • 2021-11-15

  Kampanj mot våld i relationer vill nå både våldsutsatta och våldsutövare

  I dag inleds årets upplaga av kampanjen ”Tillsammans mot våld” som lanserades förra året. Bakom kampanjen, som vill uppmär...
 • 2021-11-09

  Nytt material för samhällsorientering

  Utbildningsmaterialet ”Om Sverige” har vidareutvecklats och fått ett tillhörande metodstöd. Allt material finns på webbpla...
 • 2021-11-03

  Vi slutar stödja webbläsaren Internet Explorer

  Från och med kvartal 3 2021 slutade länsstyrelsernas webbplatser stödja webbläsaren Internet Explorer vilket innebär att d...