Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

ad avAnja RautenbergBildbeskrivningEn person ligger på marken i naturen och läser Utflyktsprogrammet 2024.

Använd utflyktsprogrammet för att komma ut i naturen!

Ta hjälp av Utflyktsprogrammet 2024 för att komma ut mer i naturen. I Utflyktsprogrammet samlar vi över 90 aktiviteter som sker ute i länet.

KALENDER

Samhälle

Beställ en varningsmottagare

Du som bor eller har verksamhet nära Forsmarks kärnkraftverk och inte hann hämta ut din varnings-mottagare kan nu beställa en.

Natur och landsbygd

Betesförmedling

Betesförmedlingen sammanför djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker och fodermarker med vall men saknar betesdjur. Anmäl vad du behöver via våra formulär.

Samhälle

Ska ni gifta er borgerligt snart?

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Faggor Sverige-Nato

Samhälle

Lär dig mer om Nato

Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet. Att Sverige är medlem i försvarsalliansen Nato innebär andra förutsättningar och riktlinjer än tidigare för den civila beredskapen.

Trafikföreskrifter

Samhälle

Föreskrifter i trafiken

Tycker du att en trafikregel på en väg utanför tättbebyggt område behöver ändras? Du kan lämna in förslag till Länsstyrelsen på att till exempel sänka hastigheten eller införa väjningsplikt.

Hund som ligger på golvet med huvudet framåt.

Djur

Anmäl bristande djurhållning

Om du ser att djur far illa i Uppsala län kan du anmäla detta till Länsstyrelsen. Du kan ringa, skicka e-post eller vanlig post.

NYHETER

 • Brinnande mark och mossa under höga barrträd
  2024-05-22

  Naturvårdsbränning i Hållnäskustens naturreservat

  Länsstyrelsen i Uppsala län planerar en naturvårdsbränning torsdag den 23 maj. Bränningen sker i Hållnäskustens naturreservat, i närheten av Fågelsundet och Romsmaren. Syftet är att stärka naturvärden kopplade till brandpräglad tallskog.
 • 2024-05-20

  Beredskapsplanering ska skydda kulturarvet

  Den 13 maj samlades Rådet för skydd av kulturarv för första gången. Rådet består av högsta ledningen för myndigheter inom ...
 • 2024-05-16

  Sveriges landshövdingar samlades runt beredskapsfrågorna

  I veckan träffades Sveriges landshövdingar på Gotland för att fortsätta arbetet med att samordna landets civila beredskap.
 • 2024-05-15

  Nya fågel- och sälskyddsområden i länets skärgård

  Tillträdesförbud under störningskänsliga perioder gäller nu i 32 djurskyddsområden i Uppsala län. Syftet med djurskyddsomr...

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss