Göran Enander kvar som landshövding i Uppsala län till 2023

Regeringen har den 15 oktober fattat beslut om att förlänga Göran Enanders förordnande som landshövding i Uppsala län. Förordnandet löper fram till den 28 februari 2023. – Jag ser fram mot att i bred samverkan fortsätta arbeta i ett utvecklingsorienterat och framåt län, säger landshövding Göran Enander.

KALENDER

 • 28 okt 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Hantera risken för ras, skred och erosion i detalj- och översiktsplaneringen Länsstyrelsen bjuder in till en digital tematräff om klimatrelaterade och geotekniska risker i samhällsplaneringen.

  Anmäl dig här – senast 25 oktober

 • 02 nov 2021 Klocka som ikon 14.00 - 17.00
  Fältvandring på Näsets Gröna Välkomna på fältvandring hos Sven och Elisabeth Secher på Näsets gröna. Sven odlar en mångfald av grönsaker på ca 2 500 kvadratmeter i fasta bäddar.

  Anmäl dig här – senast 29 oktober

 • 03 nov 2021 Klocka som ikon 10.00 - 14.00
  Kalvkurs för mjölk- och köttproducenter Friska kalvar vägen/nyckeln till välmående djur med hög produktion i mjölk och köttproduktion.Välkommen på kurs om utfodring, stallmiljö och förebyggande skötsel för friska kalvar med bra tillväxt.

  Anmäl dig här – senast 1 november

 • 08 nov 2021 Klocka som ikon 13.00 - 17.00
  Temadag om gårdsslakt Ekologiska lantbrukarna organiserar en temadag om gårdsslakt, i samarbete med Länsstyrelsen Södermanlands län.

  Anmäl dig här – senast 27 oktober

Djur

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

Djur

Älgjakt 2021/2022

Här hittar du information om årets jakttider, avgifter och hur du slutrapporterar älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Natur och landsbygd

Utbetalningar av jordbrukarstöden 2021

Jordbruksverket börjar snart med delutbetalningarna och slututbetalningarna för direktstöden och ersättningar.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos länsstyrelsen eller kommunen.

Samhälle

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter. Här hittar du förteckningen över notarius publicus samt biträdande notarius publicus i Uppsala

NYHETER

 • 2021-10-15

  Ingen förlängning av skyddsjakt

  Länsstyrelsen avser inte att ytterligare förlänga skyddsjakten efter en varg i Siggeforareviret i nuläget. Den tredje september i år beslutade Länsstyrelsen om skyddsjakt efter en varg i Siggeforareviret, en skyddsjakt som sedan förlängdes till den 15 oktober.
 • 2021-10-15

  Göran Enanders förordnande som landshövding förlängs till 2023

  Regeringen har i dag, den 15 oktober, fattat beslut om att förlänga Göran Enanders förordnande som landshövding i Uppsala ...
 • 2021-10-13

  Dags för länsstyrelsen att inventera länets vargar och lodjur 2021/2022

  Den 1 oktober inleddes säsongen för att inventera varg och lodjur i Uppsala län. Länsstyrelsens uppdrag är att fastställa ...
 • 2021-10-08

  Landshövdingen ska utreda energieffektivisering

  Ska samhället klara klimatomställningen med hjälp av en omfattande elektrifiering så behöver den energi som produceras anv...