Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

 • 07 01 okt 2022 dec 2022 Klocka som ikon 08.45 - 16.00
  Utbildning i FREDA bedömnings­metod FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid och Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en tvådagars grundutbildning i FREDA bedömningsmetod. FREDA är standardiserad bedömningsmetod tänkt att användas i so...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 30 01 nov 2022 dec 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Nationell samling för delaktighet: Internationella
  funktionshindersdagen 2022
  Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den internationella funktionshinderdagen 2022 genom att bjuda in till en digital konferens, som vi valt att kalla Nationell samling...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 05 dec 2022 Klocka som ikon 12.00 - 16.00
  Prevention är livsviktigt! Vilka är civilsamhällets möjligheter och hur kan vi stärka samverkan i länet?Välkommen till en dialog om hur vi skapar rätt förutsättningar för att stärka barn och ungas jämlika livsvillkor och tryggh...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 05 dec 2022 Klocka som ikon 15.00 - 19.00
  Larmprov måndag den 5 december Till dig som bor eller bedriver verksamhet i den inre beredskapszonen, nära Forsmarks kärnkraftverk – prov av larmmottagare sker måndagen den 5 december 2022 kl. 19.00.
  Det nationella utomhusvarningssy...

  Ingen anmälan krävs

Miljö och vatten

Smart förnybart

En webbaserad kunskapsbank för smarta lokala energisystem har tagits fram i projektet Smart förnybart. I den finns exempel på hur ny teknik gör att mer el från sol och vind kan få plats i elnäten.

Samhälle

Så påverkar omvärldsläget samhället

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har Länsstyrelsen fått flera uppdrag. Ett uppdrag är att vi redovisar hur det svenska samhället påverkas.

Om oss

Räcker elnätets kapacitet till i Uppsala län?

Samverkansgruppen #uppsalaeffekten bjuder in länets aktörer till fortsatt kunskapsutbyte om vad som händer gällande elnätet samt framtida utmaningar.

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp på blå skum bakgrund. I stora vita bokstäver står det SKÄRPT LÄGE. 

Samhälle

Lyssna på "Skärpt läge"

Skärpt läge – det civila försvarets återkomst och din roll i Sveriges beredskap. Det är namnet på länsstyrelsernas nya podd om civilt försvar.

Om oss

Nu pågår älgjakten

I Uppsala län började älgjakten den 8 oktober 2022 och slutar den 31 januari 2023 inom älgskötselområden och licensområden. Älgjakten inom oregistrerade områden var den 8 oktober till den 12 oktober.

Om oss

Rapporten för lokal och regional klimatomställning har lämnats till regeringen

Läs Länsstyrelsen i Uppsala läns rapport ”Lokal och regional klimatomställning – underlag inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen 2023”.

NYHETER

 • 2022-11-28

  Landshövdingen inviger ett nytt tillgängligt utflyktsmål

  På tisdagen den 29 november inviger landshövding Göran Enander ett nytt utflyktsmål på Gåsholmen i Aspnäs naturreservat. Länsstyrelsen har gjort platsen mer tillgänglig för besökare med särskild hänsyn till personer med olika funktionsvariationer. Besöket är en del av landshövdingens arbete med att besöka ett skyddat naturområde varje månad.
 • 2022-11-25

  Aktörer lovar genomföra åtgärder för länets miljö

  För att nå de nationella miljömålen och förbättra miljötillståndet i länet måste ambitionsnivån höjas och takten i åtgärds...
 • 2022-11-24

  Tillsyn av handel med ål och ålprodukter under december

  Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för handeln med levande ål och produkter av ål. Under december månad genomförs tillsyn ...
 • 2022-11-23

  Anpassningar avgörande för att klara framtida skyfall

  Ett förändrat klimat hotar samhällen, infrastruktur och företag. I Uppsala är det stor risk för betydande skador i samband...