Länsstyrelsen undertecknar deklaration för demokrati

I dag den 11 maj tar Länsstyrelsen Uppsala län och andra länsaktörer ställning för demokratin. I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Länsstyrelsens demokratiarbete sker i vardagen, där den statliga värdegrunden bidrar till en god förvaltningskultur som präglas av demokrati och mänskliga rättigheter.

KALENDER

 • 12 maj 2021 Klocka som ikon 10.00 - 10.45
  Webbinarium och frågestund om Klimatklivet: publika laddningsstationer Välkommen till ett webbinarium och frågestund om möjligheten att söka investeringsstöd från Klimatklivet för publika laddningsstationer. Träffen erbjuder inspiration, kunskap och handfasta tips. Har d...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Ull som affärsidé – Prissättning och säljstrategier Att sälja med stolthet – om prissättning och säljstrategier. Har du en bra produkt eller tjänst, men har svårt att hitta kunder? Tycker du att det är svårt att ta betalt, utifrån både nedlagd tid och ...

  Anmäl dig här – senast 12 maj

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Övningsplanering Kursen är inställd! Övningar är ett av de viktigaste verktygen för att stärka förmågan att hantera olyckor och samhällsstörningar. I denna kurs får du som övningsledare verktyg för att kunna förbereda...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 09.30 - 11.30
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – maj Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 14 maj

Miljö och vatten

Stöd till solceller

Det går inte att längre att ansöka om stöd för solceller hos länsstyrelsen. Stödet för privatpersoner har ersatts med ett skatteavdrag.

Om oss

Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat Länsstyrelsens karttjänster och WMS-tjänster.

Bo och leva

Loppisar och studentfirande – det här gäller

Här hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Jag är rom!

Kampanjen vänder sig till dig som är ung och söker inspiration och förebilder, eller vill veta mer om minoriteten romer och om barns och nationella minoriteters rättigheter.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos länsstyrelsen eller kommunen.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

NYHETER

 • 2021-05-11

  Länsstyrelsen undertecknar deklaration för demokrati

  I dag den 11 maj tar Länsstyrelsen Uppsala län och andra länsaktörer ställning för demokratin. Landshövding Göran Enander med flera undertecknar då Deklaration för en stark demokrati under en ceremoni på Uppsala slott. Demokratiambassadör Emma Frans medverkar.
 • 2021-05-10

  Flera arter av storfjärilar hotade i Uppsala län

  Situationen för flera av de stora dagflygande fjärilarna i Sverige är så allvarlig, att en del är på väg att dö ut. Uppsal...
 • 2021-05-06

  Unga idrottare ska bidra till minskad smittspridning

  Smittspridningen av covid-19 i länet är hög, framförallt i åldersgruppen 13 till 19 år. Med hjälp av unga förebilder inom ...
 • 2021-05-05

  Kustnära sjömiljöer – nyckeln till större abborrebestånd vid ostkusten

  Under fyra år har Länsstyrelsen Uppsala län drivit ett projekt för att stärka abborrebeståndet längs ostkusten. Resultaten...