Nya restriktioner införs för verksamheter

Sedan den 12 januari 2022 har skärpta restriktioner börjat gälla för verksamheter på grund av att smittspridningen ökat drastiskt sedan jul- och nyårshelgerna. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter följer den tillfälliga covid-19-lagen. Länsstyrelsen prioriterar nu riktade tillsynsinsatser mot verksamheter där det i närtid finns ökad risk för smittspridning, exempelvis vid evenemang där många människor samlas och vid handelsplatser.

KALENDER

 • 02 feb 2022 Klocka som ikon 09.30 - 12.00
  Konsekvensbaserade vädervarningar Grundutbildning om SMHI:s nya vädervarningssystem. Du får under utbildningen kunskap om det nya systemet samt om hur samverkan fungerar i länet vid en väderhändelse.

  Anmäl dig här – senast 31 januari

 • 07 21 feb 2022 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Grundkurs i behandling av hasardspelsyndrom Utbildningens mål är att lära ut olika pedagogiska verktyg och modeller för att kunna behandla personer med ett överdrivet spelande.

  Anmäl dig här – senast 31 januari

 • 09 feb 2022 Klocka som ikon 13.00 - 14.00
  Webbinarium om Klimatklivet Välkommen till ett webbinarium den 9 februari om Klimatklivet med temat stöd till energikonverteringar, elektrifiering och automatisering i jordbruket. Träffen erbjuder inspiration, kunskap och handfa...

  Anmäl dig här – senast 6 februari

 • 09 feb 2022 Klocka som ikon 14.00 - 17.00
  Partnerskapet för landsbygdsutveckling Välkommen den 9 februari till partnerskapsmöte med temat: Den gemensamma jordbrukspolitiken och den nya programperioden.

  Anmäl dig här – senast 4 februari

Om oss

Nya smittskyddsåtgärder från den 1 december

Från den 1 december gäller nya smittskyddsåtgärder vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

Natur och landsbygd

Ansök om bygdemedel för utvecklingsprojekt

Är du med i en förening i Älvkarleby kommun eller Söderfors i Tierps kommun? Jobbar ni för att utveckla bygden eller göra det bättre för de som bor där? Då kan ni ansöka om bygdemedel.

Natur och landsbygd

Datum för SAM-ansökan

Ska du söka jordbrukarstöd i år? SAM Internet öppnar den 9 februari och sista ansökningsdag är den 13 april. På Jordbruksverket.se kan du läsa om nyheter i jordbrukarstöden 2022.

Djur

Älgjakt 2021/2022

Här hittar du information om jakttider, avgifter och hur du slutrapporterar älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos länsstyrelsen eller kommunen.

NYHETER

 • 2022-01-27

  Länsstyrelserna deltar i nationellt samarbete mot antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens är ett hot mot både människors och djurs hälsa. Nu finns en uppdaterad tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens. Planen bygger vidare på ett långvarigt arbete och på den struktur för samverkan som finns sedan tio år mellan flera olika samhällssektorer och där länsstyrelserna ingår.
 • 2022-01-20

  Kan din organisation minska sin klimatpåverkan? Sök stöd genom Klimatklivet

  Klimatklivet har sedan 2016 bidragit med medel till genomförandet av 122 åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser ru...
 • 2022-01-19

  Nu kan du spara påbörjade formulär i e‑tjänster

  Nu lanserar Länsstyrelsen Mina sidor. Det innebär att du som påbörjat att fylla i en e-tjänst kan spara ditt arbete och fo...
 • 2022-01-13

  Länsstyrelsen röjer sly på öarna i naturreservatet Hjälstaviken

  Länsstyrelsen Uppsala län har i dag inlett en omfattande insats för att ta bort det sly som vuxit upp på dybankarna i sjön...