Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Häggsjöryr

Redan i mitten av 1500-talet nämns Häggsjöryr i tiondelängderna. Några av ekarna i det nutida naturreservatet stod där förmodligen redan då.

De grova gamla ekarna i Häggsjöryr eggar fantasin. Kanske stod de här som unga plantor år 1546, när gårdarna i närheten för första gången nämns i rullorna. Det var samma år som reformatorn Martin Luther dog. I Italien levde ännu Michelangelo. Tanken svindlar. Idag är några av ekarna i Häggsjöryrs hagar vid liv, andra är döda och utgör bon för insekter och lavar. Här finns den rödlistade arten läderbagge, som är mycket sällsynt.

Om våren blommar vitsippa och svalört under ekarna, lite senare breder liljekonvaljen ut sin väldoftande matta i skuggan under de stora träden. Detta är gammalt odlingslandskap. Redan 1890 års ekonomiska karta talar om beteshävd. Idag betar får bland de vackra ekkullarna nära Häggsjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hålta naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada, plocka eller föra bort döda eller levande träd, kvistar eller andra växtdelar annat än bär och matsvamp
  • samla, gräva fram eller plocka växter, mossor, lavar eller insekter
  • göra upp eld
  • tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn
  • framföra fordon eller cykel utanför vägar
  • sätta upp skylt, affisch eller annan jämförbar anläggning eller göra inskrift
  • medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Trollhättan

Hitta hit

Naturreservatet når du genom att strax väster om Upphärads kyrka svänga av söderut mot Dunevallen. Efter cirka 4,6 kilometer når du avtagsvägen som går åt vänster.

Det går också att nå området söderifrån via Lödöse, Nygård, förbi Ale-Skövde kyrka och vidare norrut cirka 8 kilometer.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss