Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jobba hos oss

Vad gör vi på Länsstyrelsen egentligen? Länsstyrelsen är den myndighet som har det bredaste uppdraget och vi jobbar inom en rad olika områden. Alltid med länet och hållbarhet i fokus. Se gärna vår film för att få en bild av vad vi gör och vilka vi är.

Lär känna oss!

Söker du jobb hos oss drivs du sannolikt av att ha meningsfulla arbetsuppgifter och att det finns möjlighet att påverka. Det samhällsviktiga uppdraget kombinerat med god arbetsmiljö, kompententa kollegor och bra villkor gör att många trivs med att jobba statligt. Arbetsgivarverket har tagit fram det statliga arbetsgivarerbjudandet också kallat Diamanten. Diamanten innehåller värdeord och budskap som väl beskriver vad det innebär att jobba statligt. Utvecklande för Sverige – utvecklande för mig.

Diamanten – det statliga arbetsgivarerbjudandet, Arbetsgivarverkets webbplats (arbetsgivarverket.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen som arbetsgivare

Länsstyrelsen jobbar för ett hållbart Västra Götaland. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på länet och våra 1,7 miljoner invånare. Vi som jobbar på Länsstyrelsen trivs på vår arbetsplats och så här beskriver vi själva varför:

 • Uppdraget. Vi har viktiga och meningsfulla uppdrag.
 • Kollegorna. Här jobbar kompetenta, engagerade och trevliga medarbetare.
 • Arbetsvillkoren. Vi har bra arbetsvillkor när det gäller arbetstider, ledigheter, förmåner och trygghet.
 • Arbetsuppgifterna. Vi har meningsfulla och varierande arbetsuppgifter.
 • Flexibiliteten. Vi är flexibla och du kan påverka när, var och hur vi jobbar.
 • Utvecklingen. Hos oss utvecklas du i arbetet.
 • Balansen. Hos oss är det möjligt att ha balans mellan arbete och fritid.

Lediga jobb

Våra lediga jobb

Lediga IT-jobb

Vi jobbar utifrån en värdegrund. Värdegrunden talar om hur vi beter oss när vi jobbar. Den utgår från den statliga värdegrunden, som är gemensam för alla statliga myndigheter, men den är anpassad till hur vi på just vår Länsstyrelse vill vara och förhålla oss.
 
Den beskrivs genom två ordpar, där orden i ordparet kan upplevas som svåra att kombinera. Ibland till och med som motsatser. Hela tanken med vår värdegrund är just att vi ska lyckas att vara i den ena och ibland i den andra, men många gånger i mitt emellan. Inget är bara svart eller vitt på Länsstyrelsen.

Lyhörd expertis

Lyhörd expertis

Som myndighet ska vi vara experter med fokus på kompetens, objektivitet och effektivitet. Samtidigt som det är lika viktigt att vårda våra relationer, att kunna konsten att lyssna och handlägga med god service.

framåtriktad förvaltning

Framåtriktad förvaltning

Vi ska stå för stabilitet och rättssäkerhet genom att värna om att våra gemensamma överenskommelser i samhället följs. Samtidigt ska vi bidra till ständiga förbättringar och bli en öppnare och mer nyskapande Länsstyrelse.

Ann Hansson

Carin Nero, beredskapshandläggare.

Vår verksamhet spänner över en så stor bredd.

Därför jobbar Carin på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Linus Andersson

Henrik Zedig, kulturmiljöhandläggare. Vattenvårdshandläggare/fiskbiolog, enheten för fiskförvaltning.

Som statens förlängda arm vill vi att det blir så bra som möjligt.

Därför jobbar Henrik på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Marcus Klingberg

Nina Kiani, plan- och byggchef.

Mångfalden av frågor gör att man aldrig blir uttråkad.

Därför jobbar Nina på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Marcus Klingberg

David Berger, vattenvårdshandläggare fisketillsyn.

Det är en trygghet att det alltid finns experter att vända sig till på Länsstyrelsen.

Därför jobbar David på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Marcus Klingberg

Viktor Löfving, säkerhetsskyddshandläggare.

Det är en proffsig miljö med modernt ledarskap.

Därför jobbar Viktor på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Vi jobbar för att samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden fungerar både idag och i framtiden.

Många pratar om det hållbara samhället. På Länsstyrelsen jobbar vi med det varje dag.

Vid konferenser och möten serverar vi vegetariskt mat som förstahandsalternativ och väljer alltid ekologiskt och närproducerat när möjlighet ges. Vi är också kranmärkta, vilket innebär att vi väljer kranvatten och inte belastar miljön med flaskvatten.

Förutom den ekologiska hållbarheten jobbar vi för social hållbarhet och strävar efter ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas av formella eller informella strukturer.

Vår arbetsplats

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, miljö och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag.

Medarbetarskap och Ledarskap

Vi som arbetar på Länsstyrelsen har den statliga värdegrundens principer som utgångspunkt i allt vi gör. Vi ska alltid agera utifrån alla människors lika värde, rättssäkerhet och ge god service till dig som medborgare.

Medarbetarna är vår främsta styrka och vi behöver driva och utveckla vår verksamhet tillsammans. Det förutsätter tilltro till att våra medarbetare vill och kan ta ett stort ansvar för sitt jobb.

Länsstyrelsen strävar efter chefer och ledare som arbetar utifrån Länsstyrelsens vision och verksamhetsidé. Våra chefer behöver kompetens att:

 • driva och utveckla verksamheten
 • leda och utveckla människor.

Student

Vill du praktisera hos oss?

Praktik är en fantastisk möjlighet för både dig och oss att utvecklas. Du får praktisk erfarenhet som är viktig för framtida jobb. Vi får lära känna dig som är på väg in på arbetsmarknaden och kan ge oss nya perspektiv och kunskaper. Kanske får vi också lära känna framtidens kollegor.

Vi är måna om att skapa möjligheter för praktikanter och studenter och vi tar emot praktikanter inom olika delar av vår verksamhet. Många är intresserade av att praktisera hos oss. Det är vi glada för, men vi har tyvärr bara möjlighet att ta emot ett fåtal av alla som är intresserade.

Vi har framförallt praktikplatser för studenter från universitet, högskolor och yrkeshögskolor.

Flera av våra lediga praktikplatser annonseras under Lediga jobb på Länsstyrelsens webbplats.

Lediga jobb

Du har också möjlighet att läsa mer om vår organisation och kontakta de eller de verksamheter som intresserar dig. Du når våra chefer via vår växel, på telefonnummer 010-224 40 00.

Så styrs länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Förmåner

För oss är det viktigt att du som medarbetare ska må bra både på jobbet och på fritiden. Vi vill därför utöver din lön kunna erbjuda dig bra förmåner och villkor.

För att du ska lära känna verksamheten och dina nya kollegor får du som nyanställd gå en introduktionsutbildning. Utöver denna får du också en arbetsplatsbaserad introduktion som din chef ansvarar för och som ska ge dig bästa möjliga förutsättningar att komma in i ditt arbete och lära känna dina närmsta kollegor i arbetsgruppen.

Om du ska prestera på topp behöver du också tid för återhämtning. Det är viktigt att kunna balansera jobb och privatliv och därför erbjuder vi möjlighet till flexibel arbetstid som ger dig möjlighet att planera din arbetstid.

Som statligt anställd erbjuds du generöst med semesterdagar, fler än hos många andra arbetsgivare. Antalet semesterdagar du har är beroende på din ålder. Grundsemestern är 28 dagar. Från och med att du fyller 30 år har du 31 dagar och från och med att du fyller 40 år har du 35 dagar om året.

Som anställd hos oss är du också ledig under klämdagar, de dagar som infaller mellan två arbetsbefriade dagar.

Oavsett om du är på gymmet, simmar eller får massage har du möjlighet att söka friskvårdsbidrag hos oss. Friskvårdsbidraget kan användas till många aktiviteter. Vi ersätter dina kostnader för friskvårdsaktiviteter, som högst med ett bidrag på 2 000 kronor per år.

Om du inte har möjlighet att planera in läkarbesök på din fritid så kan du få vara ledig utan löneavdrag. Detta gäller vid:

 • besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård, barnmorskemottagning samt för blodgivning
 • akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare.

Om du blir sjuk kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Är du sjuk längre än 14 dagar kompletterar arbetsgivaren din sjukpenning med sjuklön.

Som statsanställd har du också rätt till ersättning för läkarvård, sjukgymnastik och andra sorters behandlingar samt receptbelagda läkemedel.

Vid arbetsrelaterade besvär omfattas du som anställd även av företagshälsa.

Som förälder ska du ha möjlighet att kombinera jobb och familjeliv. Genom våra flexibla arbetstider vill vi göra det möjligt för dig att balansera jobbet med familjelivet. För att underlätta din föräldraledighet betalar arbetsgivaren även en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning. Du kan få cirka 90 procent av din lön under större delen av din föräldraledighet. Som småbarnsförälder har du även möjlighet att arbeta deltid tills barnet fyller 12 år.

Du har även rätt till friskvårdsersättning under din föräldraledighet.

Pension

Du som jobbar hos oss omfattas av det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande och sjukpension. Under vissa förutsättningar kan du från den månad du fyllt 61 år ansöka om delpension. Du kan växla lön (bruttolön) eller sparad semester mot en extra insättning till tjänstepensionen. Du kan läsa mer på Statens pensionsverk (SPV).

Tjänstepension från din statliga anställning på Statens pensionsverks webbplats (spv.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har en överenskommelse med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om utökad service kring tjänstepensioner. SPV bevakar alla kommande ålderspensionsavgångar och tar kontakt med dig som anställts senast sju månader före 65-årsdagen, ger aktuell information och praktisk vägledning samt upprättar ansökningshandlingar.

Försäkringar

Skadar du dig i samband med olycksfall i arbetet, arbetsrelaterad sjukdom eller olycka på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkring. Du omfattas även av Statens tjänstegrupplivförsäkring som ger ett ekonomiskt skydd till efterlevande. Det finns även tjänstereseförsäkring för dig som reser i arbetet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss