Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en samlande kraft i arbetet för ett hållbart Västra Götaland. Vi är en kunskapsorganisation med ett brett uppdrag som spänner över många olika samhällsfrågor. En hållbar utveckling är vårt fokus, där vi balanserar miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor i våra uppdrag. Nyfiken? Se filmen så får du veta mer om oss.

Många talar om det hållbara samhället – vi jobbar för det

Söker du jobb hos oss drivs du sannolikt av att få att vara med och göra skillnad för samhället.

Länsstyrelsen ska bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Det handlar om biologisk mångfald, rent vatten, civil beredskap, regional tillväxt, hållbar planering av mark och vatten, levande landsbygd, bra djurskydd, skydd av natur och kulturmiljöer, mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration och folkhälsa. För att bara nämna några av alla våra områden.

Länsstyrelsen Västra Götaland ansvarar också för länsstyrelsernas IT-avdelning som stöttar landets 21 länsstyrelser med digitala lösningar inom många olika teknikområden.

Som regeringens företrädare i Västra Götaland arbetar vi tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att samordna olika samhällsintressen och se till att beslut fattade av regering och riksdag får genomslag i länet. Samtidigt ska vi vara lyhörda för och rapportera till regeringen om de särskilda förutsättningar och behov som finns i just Västra Götaland.

Många pratar om det hållbara samhället. På Länsstyrelsen jobbar vi för det hållbara samhället varje dag.

Läs mer om vårt uppdrag och hur vi är organiserade:

Vårt uppdrag

Så styrs Länsstyrelsen

Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb.

Våra lediga jobb

Lediga IT-jobb

Är du student och vill praktisera hos oss?

Praktik är en fantastisk möjlighet för både dig och oss att utvecklas. Vi har framförallt praktikplatser för studenter från universitet, högskolor och yrkeshögskolor.

Många av våra lediga praktikplatser annonseras under Lediga jobb.

Du har också möjlighet att läsa mer om vår organisation och kontakta de eller de verksamheter som intresserar dig. Du når våra chefer via vår växel, på telefonnummer 010-224 40 00.

Ann Hansson

Carin Nero, beredskapshandläggare.

Vår verksamhet spänner över en så stor bredd.

Därför jobbar Carin på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Linus Andersson

Henrik Zedig, kulturmiljöhandläggare.

Som statens förlängda arm vill vi att det blir så bra som möjligt.

Därför jobbar Henrik på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Marcus Klingberg

Nina Kiani, plan- och byggchef.

Mångfalden av frågor gör att man aldrig blir uttråkad.

Därför jobbar Nina på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Marcus Klingberg

David Berger, vattenvårdshandläggare fisketillsyn.

Det är en trygghet att det alltid finns experter att vända sig till på Länsstyrelsen.

Därför jobbar David på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Marcus Klingberg

Viktor Löfving, säkerhetsskyddshandläggare.

Det är en proffsig miljö med modernt ledarskap.

Därför jobbar Viktor på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Intresserad av att veta mer om hur det är att jobba på länsstyrelsernas IT-avdelning? Här kan du möta några av våra IT-medarbetare:

Jobba på IT-avdelningen

Medarbetarskap och ledarskap

Ett samhällsviktigt uppdrag, kombinerat med god arbetsmiljö, kompententa kollegor, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter och bra villkor, gör att många trivs med att jobba hos oss.

Våra runt 1 000 medarbetare är vår främsta tillgång. Tillsammans driver och utvecklar vi vår verksamhet och vi har tilltro till att våra medarbetare vill och kan ta ett stort ansvar för sitt jobb.

Som ledare på Länsstyrelsen är det viktigt att du kan

 • driva och utveckla verksamheten
 • leda och utveckla människor.

Här finns vi

Länsstyrelsen har kontor på flera orter i Västra Götaland: Göteborg, Vänersborg, Mariestad, Skara, Uddevalla och Borås. Vi har också platskontor vid naturreservatet Hornborgasjön och vid Kosterhavets nationalpark. Medarbetarna på länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning är organiserade under Länsstyrelsen Västra Götaland, men sitter spridda över hela landet.

Vår värdegrund

Som anställda på Länsstyrelsen utgår vi från den statliga värdegrunden och dess sex principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

Med avstamp i den statliga värdegrunden har vi tagit fram några ledord som beskriver vårt förhållningssätt på just Länsstyrelsen Västra Götaland:

Lyhörd expertis

Som myndighet ska vi vara experter med fokus på kompetens, objektivitet och effektivitet. Samtidigt är det lika viktigt att vårda relationer, kunna konsten att lyssna och handlägga med god service.

Framåtriktad förvaltning

Länsstyrelsen står för stabilitet och rättssäkerhet genom att värna om att våra gemensamma överenskommelser i samhället följs. Samtidigt ska vi bidra till ständiga förbättringar som en öppen och nyskapande myndighet.

Vårt erbjudande till dig

För oss är det viktigt att du som medarbetare mår bra både på jobbet och på fritiden. Vi erbjuder dig därför bra förmåner och villkor.

 • Gedigen introduktion.
 • Generös semester och lediga klämdagar.
 • Flexibel arbetstid.
 • Möjlighet att arbeta på distans.
 • Friskvårdsersättning och friskvård på arbetstid.
 • Avsättning till tjänstepension och möjlighet att bruttolöneväxla.
 • Kompletterande ersättning vid föräldrapenning och möjlighet att arbeta deltid tills barnet fyller 12 år.
 • Ersättning för läkarbesök och läkemedel.
 • Extra sjuklön vid sjukdom längre än 14 dagar.

Läs mer under flikarna nedan.

För att du ska lära känna verksamheten och dina nya kollegor får du som nyanställd gå en introduktionsutbildning. Utöver denna får du också en arbetsplatsbaserad introduktion som din chef ansvarar för och som ska ge dig bästa möjliga förutsättningar att komma in i ditt arbete och lära känna dina närmsta kollegor i arbetsgruppen.

Om du ska prestera på topp behöver du också tid för återhämtning. Det är viktigt att kunna balansera jobb och privatliv och därför erbjuder vi möjlighet till flexibel arbetstid som ger dig möjlighet att planera din arbetstid.

Som statligt anställd erbjuds du generöst med semesterdagar, fler än hos många andra arbetsgivare. Antalet semesterdagar du har är beroende på din ålder. Grundsemestern är 28 dagar. Från och med att du fyller 30 år har du 31 dagar och från och med att du fyller 40 år har du 35 dagar om året.

Som anställd hos oss är du också ledig under klämdagar, de dagar som infaller mellan två arbetsbefriade dagar.

Oavsett om du är på gymmet, simmar eller får massage har du möjlighet att söka friskvårdsbidrag hos oss. Friskvårdsbidraget kan användas till många aktiviteter. Vi ersätter dina kostnader för friskvårdsaktiviteter, som högst med ett bidrag på 2 000 kronor per år. Som en del i att främja hälsa och ett hållbart arbetsliv erbjuder vi dessutom en friskvårdstimme i veckan.

Om du inte har möjlighet att planera in läkarbesök på din fritid så kan du få vara ledig utan löneavdrag. Detta gäller vid:

 • besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård, barnmorskemottagning samt för blodgivning
 • akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare.

Om du blir sjuk kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Är du sjuk längre än 14 dagar kompletterar arbetsgivaren din sjukpenning med sjuklön.

Som statsanställd har du också rätt till ersättning för läkarvård, sjukgymnastik och andra sorters behandlingar samt receptbelagda läkemedel.

Vid arbetsrelaterade besvär omfattas du som anställd även av företagshälsa.

Som förälder ska du ha möjlighet att kombinera jobb och familjeliv. Genom våra flexibla arbetstider vill vi göra det möjligt för dig att balansera jobbet med familjelivet. För att underlätta din föräldraledighet betalar arbetsgivaren även en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning. Du kan få cirka 90 procent av din lön under större delen av din föräldraledighet. Som småbarnsförälder har du även möjlighet att arbeta deltid tills barnet fyller 12 år.

Du har även rätt till friskvårdsersättning under din föräldraledighet.

Pension

Du som jobbar hos oss omfattas av det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande och sjukpension. Under vissa förutsättningar kan du från den månad du fyllt 61 år ansöka om delpension. Du kan växla lön (bruttolön) eller sparad semester mot en extra insättning till tjänstepensionen. Du kan läsa mer på Statens pensionsverk (SPV).

Tjänstepension från din statliga anställning på Statens pensionsverks webbplats (spv.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har en överenskommelse med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om utökad service kring tjänstepensioner. SPV bevakar alla kommande ålderspensionsavgångar och tar kontakt med dig som anställts senast sju månader före 65-årsdagen, ger aktuell information och praktisk vägledning samt upprättar ansökningshandlingar.

Försäkringar

Skadar du dig i samband med olycksfall i arbetet, arbetsrelaterad sjukdom eller olycka på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkring. Du omfattas även av Statens tjänstegrupplivförsäkring som ger ett ekonomiskt skydd till efterlevande. Det finns även tjänstereseförsäkring för dig som reser i arbetet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss