Jobba hos oss

Lär känna oss

Utvecklande för Sverige – Utvecklande för mig

Söker du jobb hos oss drivs du sannolikt av att ha meningsfulla arbetsuppgifter och att det finns möjlighet att påverka. Det samhällsviktiga uppdraget kombinerat med god arbetsmiljö, kompententa kollegor och bra villkor gör att många trivs med att jobba statligt. Arbetsgivarverket har tagit fram det statliga arbetsgivarerbjudandet också kallat Diamanten. Diamanten innehåller värdeord och budskap som väl beskriver vad det innebär att jobba statligt.

Diamanten – det statliga arbetsgivarerbjudandet, Arbetsgivarverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen som arbetsgivare

Länsstyrelsen jobbar för ett hållbart Västra Götaland. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på länet och våra 1,7 miljoner invånare. Vi som jobbar på Länsstyrelsen trivs på vår arbetsplats och så här beskriver vi själva varför:

 • Uppdraget. Vi har viktiga och meningsfulla uppdrag.
 • Kollegorna. Här jobbar kompetenta, engagerade och trevliga medarbetare.
 • Arbetsvillkoren. Vi har bra arbetsvillkor när det gäller arbetstider, ledigheter, förmåner och trygghet.
 • Arbetsuppgifterna. Vi har meningsfulla och varierande arbetsuppgifter.
 • Flexibiliteten. Vi är flexibla och du kan påverka när, var och hur vi jobbar.
 • Utvecklingen. Hos oss utvecklas du i arbetet.
 • Balansen. Hos oss är det möjligt att ha balans mellan arbete och fritid.

Vi jobbar utifrån en värdegrund. Värdegrunden talar om hur vi beter oss när vi jobbar. Den utgår från den statliga värdegrunden, som är gemensam för alla statliga myndigheter, men den är anpassad till hur vi på just vår Länsstyrelse vill vara och förhålla oss.
 
Den beskrivs genom två ordpar, där orden i ordparet kan upplevas som svåra att kombinera. Ibland till och med som motsatser. Hela tanken med vår värdegrund är just att vi ska lyckas att vara i den ena och ibland i den andra, men många gånger i mitt emellan. Inget är bara svart eller vitt på Länsstyrelsen.

Lyhörd expertis

Lyhörd expertis

Som myndighet ska vi vara experter med fokus på kompetens, objektivitet och effektivitet. Samtidigt som det är lika viktigt att vårda våra relationer, att kunna konsten att lyssna och handlägga med god service.

framåtriktad förvaltning

Framåtriktad förvaltning

Vi ska stå för stabilitet och rättssäkerhet genom att värna om att våra gemensamma överenskommelser i samhället följs. Samtidigt ska vi bidra till ständiga förbättringar och bli en öppnare och mer nyskapande Länsstyrelse.

Ann Hansson

Ann Hansson. Analytiker, enheten för social hållbarhet.

”Här får jag jobba med engagerade, kompetenta kollegor och frågor jag verkligen brinner för.”

Utbildning

Magisterexamen i statsvetenskap med inriktning mot freds- och konfliktvetenskap.

Vad gör du på jobbet?

– Jag följer upp hur vi utför våra uppdrag och tittar på hur vi kan öka kvaliteten i det vi gör. Jag stöttar våra sakkunniga och bevakar vad som händer inom områden som integration, jämställdhet, folkhälsa, mänskliga rättigheter och mäns våld mot kvinnor.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att jag får jobba med engagerade och kompetenta kollegor, och att jag får arbeta med mänskliga rättigheter och antidiskriminering – frågor jag verkligen brinner för.

Vad är bra med att arbeta på Länsstyrelsen?

– Min drivkraft har alltid varit att försöka minska orättvisorna i samhället. Här på Länsstyrelsen får jag möjlighet att göra det.

Linus Andersson

Linus Andersson. Vattenvårdshandläggare/fiskbiolog, enheten för fiskförvaltning

”Jag känner mig delaktig och kan vara med och påverka.”

 

Utbildning

Magisterexamen i fiskevårdsbiologi.

Vad gör du på jobbet?

– Jag miljöprövar ansökningar om byggen och arbeten i vatten. En vägtrumma ska till exempel byggas så att fisken kan ta sig förbi. Jag är också ute i fält och inspekterar att miljökraven följs.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att jag har så varierande arbetsuppgifter och att varje ärende är unikt. Jag känner mig delaktig och kan vara med och påverka. Och sist men inte minst – jag får jobba med mitt intresse för fisk och vatten!

Vad är bra med att arbeta på Länsstyrelsen?

– Det är en bra mix av kollegor i alla åldrar, där alla är lite av experter på sitt område. Länsstyrelsens breda arbetsområde gör att jag blir involverad i många intressanta frågor och att jag får ha kontakt med andra myndigheter, organisationer och privatpersoner.

 

Marcus Klingberg

Marcus Klingberg. Oceanograf/GIS-handläggare, samhällsbyggnadsenheten

”Det finns så otroligt mycket kunskap här.”

 

Utbildning

Magisterexamen i oceanografi respektive kemi. Ettårig påbyggnad i miljö- och hälsoskydd.

Vad gör du på jobbet?

– I Sverige införs det snart havsplaner som talar om hur våra kustvatten bör användas. Min del i arbetet är att sammanställa geografisk information som blir underlag i planeringen. Det kan vara information om farleder, havsbaserad vindkraft och skyddade havsområden.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att få analysera och bearbeta geografisk information. En kartbild är något som alla enkelt kan förstå. Kartor har alltid fascinerat mig!

Vad är bra med att arbeta på Länsstyrelsen?

– Det finns så otroligt mycket kunskap här. Att få arbeta tillsammans med så många kompetenta och engagerade kollegor är inspirerande. Länsstyrelsen deltar också i arbeten tillsammans med andra myndigheter. Det gör att man snabbt får ett stort kontaktnät med trevliga människor.

Vi jobbar för att samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden fungerar både idag och i framtiden.

Många pratar om det hållbara samhället. På Länsstyrelsen jobbar vi med det varje dag.

Vid konferenser och möten serverar vi vegetariskt mat som förstahandsalternativ och väljer alltid ekologiskt och närproducerat när möjlighet ges. Vi är också kranmärkta, vilket innebär att vi väljer kranvatten och inte belastar miljön med flaskvatten.

Förutom den ekologiska hållbarheten jobbar vi för social hållbarhet och strävar efter ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas av formella eller informella strukturer.

Vår arbetsplats

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, miljö och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag.

Medarbetarskap och Ledarskap

Vi som arbetar på Länsstyrelsen har den statliga värdegrundens principer som utgångspunkt i allt vi gör. Vi ska alltid agera utifrån alla människors lika värde, rättssäkerhet och ge god service till dig som medborgare.

Medarbetarna är vår främsta styrka och vi behöver driva och utveckla vår verksamhet tillsammans. Det förutsätter tilltro till att våra medarbetare vill och kan ta ett stort ansvar för sitt jobb.

Länsstyrelsen strävar efter chefer och ledare som arbetar utifrån Länsstyrelsens vision och verksamhetsidé. Våra chefer behöver kompetens att:

 • driva och utveckla verksamheten
 • leda och utveckla människor.

Lediga jobb

Prenumerera via RSS Länk till annan webbplats.

För att kunna prenumerera på våra lediga jobb så behöver du en RSS-läsare till din webbläsare. Det laddar du ned som ett tillägg i din webbläsare om den inte redan stödjer RSS-läsning.

På denna sida listar vi de lediga jobb vi har. Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera spontana ansökningar då en ansökan måste vara kopplad till en ledig anställning.

Hitta våra lediga jobb hos Offentliga jobb.se Länk till annan webbplats.

Rekryteringsprocess, steg för steg

 1. Lediga jobb annonseras
  Våra lediga jobb annonseras via vår webbplats, Offentliga jobb, fysisk anslagstavla placerad på vårt kontor i Göteborg och ibland även via sociala medier såsom LinkedIn.
 2. Ansökan till tjänsten
  Via respektive annons länkas du till vårt rekryteringsverktyg, Visma Recruit, där du får skapa ett konto. Du får nu möjlighet att skapa ett CV och personligt brev alternativt bifoga redan färdiga och därefter skicka din ansökan. Kommer du vid ett senare tillfälle på att du vill komplettera din ansökan gör du detta själv genom att logga in på ditt konto i Visma Recruite.
 3. Urval och intervju
  Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och utgår alltid från förtjänst och skicklighet när vi gör urval och kallar till intervju. Det innebär i korthet att den person som bäst uppfyller kvalifikationerna i annonsen ska få jobbet. Under intervjun ställer vi frågor utifrån de krav, meriter och personliga egenskaper som är beskrivna i annonsen. Du kan förbereda dig genom att tänka kring konkreta situationer från ditt arbetsliv, hur du agerade i dessa situationer och vad resultatet blev.
 4. Vi håller dig uppdaterad
  Vi håller dig uppdaterad via mail med information under rekryteringsprocessen gång. Har du frågor om jobbet som inte beskrivs i annonsen är du såklart välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna i annonsen. Våra rekryteringar tar lite olika lång tid med urvalet inför intervju, vanligtvis tar en rekrytering mellan en till tre månader.
 5. Referenstagning och säkerhetsklassning
  Är du en av våra slutkandidater kommer vi be dig om referenser. Referenstagning är ett komplement till intervjun. Referenstagningen utgör en del av det totala underlag utifrån vilket vi fattar beslut om anställning. Vissa anställningar är säkerhetsklassade. I dessa fall gör vi en säkerhetsprövning som inkluderar en säkerhetsintervju och registerkontroll på slutkandidaten.
 6. Återkoppling och beslut om anställning
  Är du vår slutkandidat är vi glada att kunna ge dig ett anställningserbjudande. Rekryterande chef kontaktar dig för en dialog om förutsättningar, lön, startdatum och så vidare. Utifrån detta gör vi ett anställningsbevis och skickar till dig. Beviset motsvarar ett anställningsavtal, med skillnaden att du inte behöver skriva under. Vi återkopplat till samtliga som sökt jobbet och meddelar att rekryteringen är genomförd. Återkopplingen kan ske via telefon eller e-post.
 7. Mångfalds- och jämställdhetsperspektivet
  Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi hoppas därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
 8. Överklagande
  Om du anser att ett anställningsbeslut är felaktigt och du själv borde fått jobbet, kan du göra en skriftlig överklagan. För att få jobbet genom överklagan behöver du visa att du är skickligare för det aktuella jobbet än den person som fick det. I överklagan ska följande uppgifter finnas med: vilken anställning det gäller/ diarienummer/ varför du anser att du borde fått anställningen. Överklagan ska skickas inom tre veckor från dagen beslutet om anställning anslogs på Länsstyrelsen anslagstavla i Göteborg. Skicka din överklagan till hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Student

Vill du praktisera hos oss?

Praktik är en fantastisk möjlighet för både dig och oss att utvecklas. Du får praktisk erfarenhet som är viktig för framtida jobb. Vi får lära känna dig som är på väg in på arbetsmarknaden och kan ge oss nya perspektiv och kunskaper. Kanske får vi också lära känna framtidens kollegor.

Vi är måna om att skapa möjligheter för praktikanter och studenter och vi tar emot praktikanter inom olika delar av vår verksamhet. Många är intresserade av att praktisera hos oss. Det är vi glada för, men vi har tyvärr bara möjlighet att ta emot ett fåtal av alla som är intresserade.

Vi har framförallt praktikplatser för studenter från universitet, högskolor och yrkeshögskolor.

För närvarande ser vi över hur vi ska arbeta med praktikplatser och målsättningen är att annonsera våra lediga platser på vår webbplats under rubriken Lediga jobb. Du är välkommen att anmäla ditt intresse när vi har en ledig plats.

Förmåner

För oss är det viktigt att du som medarbetare ska må bra både på jobbet och på fritiden. Vi vill därför utöver din lön kunna erbjuda dig bra förmåner och villkor.

För att du ska lära känna verksamheten och dina nya kollegor får du som nyanställd gå en introduktionsutbildning. Utöver denna får du också en arbetsplatsbaserad introduktion som din chef ansvarar för och som ska ge dig bästa möjliga förutsättningar att komma in i ditt arbete och lära känna dina närmsta kollegor i arbetsgruppen.

Om du ska prestera på topp behöver du också tid för återhämtning. Det är viktigt att kunna balansera jobb och privatliv och därför erbjuder vi möjlighet till flexibel arbetstid som ger dig möjlighet att planera din arbetstid.

Som statligt anställd erbjuds du generöst med semesterdagar, fler än hos många andra arbetsgivare. Antalet semesterdagar du har är beroende på din ålder. Grundsemestern är 28 dagar. Från och med att du fyller 30 år har du 31 dagar och från och med att du fyller 40 år har du 35 dagar om året.

Som anställd hos oss är du också ledig under klämdagar, de dagar som infaller mellan två arbetsbefriade dagar.

Oavsett om du är på gymmet, simmar eller får massage har du möjlighet att söka friskvårdsbidrag hos oss. Friskvårdsbidraget kan användas till många aktiviteter. Vi ersätter dina kostnader för friskvårdsaktiviteter, som högst med ett bidrag på 2 000 kronor per år.

Om du inte har möjlighet att planera in läkarbesök på din fritid så kan du få vara ledig utan löneavdrag. Detta gäller vid:

 • besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård, barnmorskemottagning samt för blodgivning
 • akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare.

Om du blir sjuk kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Är du sjuk längre än 14 dagar kompletterar arbetsgivaren din sjukpenning med sjuklön.

Som statsanställd har du också rätt till ersättning för läkarvård, sjukgymnastik och andra sorters behandlingar samt receptbelagda läkemedel.

Vid arbetsrelaterade besvär omfattas du som anställd även av företagshälsa.

Som förälder ska du ha möjlighet att kombinera jobb och familjeliv. Genom våra flexibla arbetstider vill vi göra det möjligt för dig att balansera jobbet med familjelivet. För att underlätta din föräldraledighet betalar arbetsgivaren även en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning. Du kan få cirka 90 procent av din lön under större delen av din föräldraledighet. Som småbarnsförälder har du även möjlighet att arbeta deltid tills barnet fyller 12 år.

Du har även rätt till friskvårdsersättning under din föräldraledighet.

Pension

Du som jobbar hos oss omfattas av det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande och sjukpension. Under vissa förutsättningar kan du från den månad du fyllt 61 år ansöka om delpension. Du kan växla lön (bruttolön) eller sparad semester mot en extra insättning till tjänstepensionen. Du kan läsa mer på Statens pensionsverk (SPV).

Tjänstepension från din statliga anställning - SPV Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har en överenskommelse med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om utökad service kring tjänstepensioner. SPV bevakar alla kommande ålderspensionsavgångar och tar kontakt med dig som anställts senast sju månader före 65-årsdagen, ger aktuell information och praktisk vägledning samt upprättar ansökningshandlingar.

Försäkringar

Skadar du dig i samband med olycksfall i arbetet, arbetsrelaterad sjukdom eller olycka på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkring. Du omfattas även av Statens tjänstegrupplivförsäkring som ger ett ekonomiskt skydd till efterlevande. Det finns även tjänstereseförsäkring för dig som reser i arbetet.

Kontakt