Stora Les branter

Stora Les branter ligger i Dals-Eds kommun på östra sidan av Stora Le ungefär 8 kilometer norr om centralorten Ed. Området är starkt kuperat och de högsta bergsryggarna ligger drygt hundra meter ovan Stora Les vattenyta.

Naturreservatet omfattar cirka sju kilometer av Stora Les östra strand. De skogliga naturvärdena är stora med stort inslag av gamla och grova träd. På vissa platser ger kalkinslaget i marken upphov till att flera ovanliga växter, lavar och mossor förkommer. I reservatet kan man också träffa på ett flertal olika fåglar såsom tjäder, nattskärra, trädlärka och flera av våra hackspettsarter.

Foto: Lennart Olsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Stora Les branter men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande. Förbudet gäller ej motorbåt inom vattenområdet
 • störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i berg eller vistas nära klippbranter med rovfågelbon
 • samla in vedlevande insekter, plocka eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp
 • inplantera eller sätta ut främmande arter
 • landstiga på Hästholmen eller vistas på vattenområdet inom 100 meter från ön under perioden 15 april till 15 juli.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2017
Areal: 739 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Delar av området ingår i EU:s ekologiska närverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

​Området kan nås från väg 164. Sväng in mot Håbol cirka 5 kilometer öster om Dals-Ed. Tag av mot Nössemark. Vid Åsnebyn går en väg ned mot Stora Le. Vägen är dock inte öppen för allmän trafik, så du får promenera eller cykla de cirka tre kilometrarna till naturreservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss