Bräcke ängar och lövskogar

Foto: Lennart Olsson

I Bräcke ängar finns slåtterängar och lövängar med samma utseende som för mer än hundra år sedan. Reservatet är ett populärt utflyktsmål särskilt under vår och sommar.

Här kan man avnjuta sin picknickkorg under hamlade träd omgiven av ett ålderdomligt odlingslandskap. Har man tur kan man få höra trumgräshoppan spela eller se den vitryggige hackspetten skymta förbi. 

Fältgentiana. Foto: Ulf Wiktander.

Nattviol och fältgentiana

Sedan den traditionella skötseln återupptogs under 1970-talet har en rad växter och djur bundna till slåtterängarna återkommit. Bland orkidéerna märks Sankt Pers nycklar, brudsporre och den väldoftande nattviolen. Den hotade fältgentianan finns nu i relativt stora bestånd. I Bräcke ängar är det den senblommande varianten som dominerar, men ett fåtal tidigblommande exemplar förekommer också. Under sensommaren lyser delar av ängarna blåa av gentianan.

Trumgräshoppa - hane. Foto: Jennie Nielsen.

Trummande gräshoppor

En annan art som gynnats av den återupptagna slåttern är trumgräshoppan. Hannarnas spelflygning kan ses under varma och soliga dagar i slutet av augusti eller början av september. Det är det smattrande läte under flygningen som gett arten dess namn. Lätet och de orangeröda bakvingarna gör de lätt att känna igen arten.

Nya lövrika skogar

Sedan utvidgningen av reservatet 2008 ingår också lövrika skogar och ungskogar kring Bräcke ängar i reservatet. Här skapas nu ytterligare lövrika miljöer för den vitryggiga hackspetten och en rad andra arter som trivs i lövskogar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bräcke ängar och lövskogar, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på allmänna vägar
 • göra upp eld
 • plocka eller gräva upp växter eller insamla svamp, lav eller mossa, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande växter
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten från naturreservatet
 • anordna läger, orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
 • plantera in växt- eller djurart

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1975 och utökat 2008 till Bräcke ängar och lövskogar
Areal: 108 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

En stor del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet nås från stora landsvägen mellan Åmål och Bengtsfors via en tillfartsväg strax öster om Edsleskogs kyrka.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss