Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Trossö-Kalvö-Lindö

Strax norr om Havstenssund ligger öarna Trossö-Kalvö-Lindö. De är en pärla bland kustens naturreservat med en storslagen och varierad natur. Öarna binds samman av landremsor och det finns en gräsbevuxen väg från norr till söder som man kan följa. Längs vägen kan man uppleva öarnas säregna natur. Många fina klipp- och strandpartier inbjuder till salta bad.

I väster är öarna karga med mycket kala klippor där träd och buskar är förpassade till klippskrevorna för att undkomma hårda vindar och piskande vågor. Öarnas östra delar är mer skyddade och har en betydligt frodigare vegetation.

Lindö

Längst i norr ligger Lindö. Här hittar man gamla åkrar och slåttermarker i skydd av bergknallarna. Här finns lövskogspartier med ek och hassel men även lind, ask och vitoxel. Marken är på grund av skalgrusrester kalkhaltigt och det gynnar många krävande växter och inte minst orkidéer som skogsknipprot och grönvit nattviol. Trolldruva, kustruta, ormbär och lundelm är exempel på vad som finns här. Förekomsten av små landlevande snäckor som smalgrynssnäcka, mindre kristallsnäcka och sidensnäcka understryker ytterligare öarnas stora naturvärden.

Trossö

Längst i söder på Trossö, finns ett tallskogsparti. Även de betade, salta strandängarna är viktiga miljöer för djur och växter. Här hittar du till exempel glasört, kustarun, strandkrypa och salttåg.

Kalvö

Kalvö, som är den mellersta av öarna, har den största koncentrationen av bebyggelse med ett flertal kulturhistoriskt intressanta byggnader. Varje år betas öarna för att hålla gräsmarkerna öppna.

I de grunda vattenområdena på östra sidan av öarna är viktiga för såväl häckande som rastande fåglar. Här ses kricka, bläsand, gravand, enkelbeckasin, strandskata, kärrsnäppa, småsnäppa, gluttsnäppa, svartsnäppa, grönbena och rödbena.

Runt öarna finns också bottnar täckta av ålgräs som är viktiga och värdefulla uppväxtplatser för många fiskarter och annat marint liv.

Bra att veta

 • Nordväst om Kalvö by finns Trinnebergs slott, en gammal labyrint lagd i sju varv. Kanske kom den till för att bringa fiskelycka. På Lindö finns också en labyrint.
 • Varje år betas öarna för att hålla gräsmarkerna öppna.
 • Västkuststiftelsen ordnar guidade vandringar på öarna.

  Webbplatsen Västkuststiftelsen Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • plocka blommor, gräva upp växter och bryta kvistar
 • medföra lös hund
 • campa
 • göra upp eld
 • framföra motorfordon i terrängen, även moped.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1970
Areal: cirka 898 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Öarna ligger cirka 15 kilometer sydväst om Strömstad och sträcker sig från Havstenssund i söder till Resö i norr. Du når öarna med taxibåt från Havstenssund eller Resö hamn. Fast färjeförbindelse saknas.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss