Höljerudsforsarna

Foto: Martin Fransson

Upperudsälven rinner i en sprickzon med sjöar och höljor och däremellan korta forssträckor från Lelången till Vänern. Höljerudsforsarna består av den övre forsen, en cirka 250 m lång forssträcka med 6 meters fallhöjd och den nedre mindre forsen med cirka 2 meters fallhöjd.

Strömstare. Foto: Kent-Ove Hvass.

Strömstare. Foto: Kent-Ove Hvass.

Mellan Bengtsbrohöljen och Laxsjön finns tre forssträckor. Forsarna har aldrig varit torrlagda eller nämnvärt påverkade av dämning.

Övre Höljerudsforsen har en mycket hög biologisk produktion, vilket beror på att det omedelbart uppströms finns en sjö, att forsen har stor vattenföring, längd och fallhöjd samt i botten sand- och grussubstrat. Detta ger ett bra födounderlag för till exempel öring och strömstare, vilka forsen är mest känd för.

Skog täcker sluttningarna på båda sidor. Ett modernt skogsbruk bedrivs men genom svårigheter att utnyttja vissa delar av skogsmarken på den östra sidan, bland annat på grund av den branta terrängen, finns partier med värdefull naturskog.

Tillgängligheten för det rörliga friluftslivet är stor genom tillgången till Dalslands kanal samt gång- och cykelvägar. Som närrekreationsområde ligger det inom gångavstånd för cirka 6 000 invånare i Bengtsfors och Billingsfors tätorter. Här finns också goda möjligheter för ett begränsat men exklusivt öringfiske.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Höljerudsforsarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • på land framföra motordrivet fordon
  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats
  • tälta annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats
  • anordna båttävling eller liknande tävling.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1994
Areal: Cirka 45 hektar
Naturvårdsförvaltare: Bengtsfors kommun
Kommun: Bengtsfors

Hitta hit

Området kan lätt nås med båt och kanot på Dalslands kanal, till fots eller på cykel på den iordningställda gång- och cykelvägen mellan Bengtsfors och Billingsfors och från Stuputområdet i Billingsfors via gångstig. Parkeringsutrymme finns vid reningsverket i Bengtsfors och vid badplatsen vid Bengtsbrohöljen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss