Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hellekis

I naturreservat Hellekis skuggar granar och tallar stigen - och i väster stupar berget brant ner mot Vänern.

Fiskgjuse. Foto: Erik Landgren

Fiskgjuse. Foto: Erik Landgren

Många av tallarna i skogen är mycket gamla. Med ålder kommer styrka – och gammeltallarnas bastanta grenar är mycket uppskattade av rovfåglar. Många rovfåglar bygger nämligen stora och tunga bon som inte kan bäras upp av unga och klena träd.Ett örnbo kan väga ett helt ton! Det är naturligtvis en avsevärd börda för ett enda träd. Att det finns storvuxna tallar är därför en förutsättning för att örnar, fiskgjusar och andra stora rovfåglar ska hitta någonstans att häcka. Idag är grova tallar ovanliga i det svenska landskapet, men i naturreservatet Hellekis får träden stå kvar och växa till sig.

Tallar och krokodiler

Kan du se skillnad på en gammal och en ung tall? Titta på hur barken och trädkronan ser ut! Barken på en gammal tall har stora och platta rutor. Den kallas för krokodilbark eftersom den ser ut som skinnet på en stor krokodil. Om du sen tittar upp i kronan ser du att grenarna är tjocka och knotiga. Den gamla tallen har slutat att växa på höjden och satsar istället på att bli grövre.

I Hellekis är flera av tallarna angripna av tallticka. Talltickan dödar sällan sina värdträd, men ur tallarnas perspektiv är den såklart en ovälkommen snyltgäst. Andra ser talltickan som en välgörare. Spillkråkan till exempel. För den stora svarta hackspetten är det mycket lättare att hacka ut bohål där svamparna har brutit ner det hårda tallvirket.

Eldorado för mossor

I den branta klevkanten i väster dominerar granen istället för tallen. Skogen invid Vänerstranden håller en hög luftfuktighet året om, vilket gör den till en perfekt miljö för många fuktälskande mossor och lavar. Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum), havstulpanlav (Thelotrema lepadinum) och den vackert glänsande lysmossan (Schistostega pennata) är arter som växer i de här svårtillgängliga och blockiga markerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Hellekis men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • cykla
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • elda
 • medföra okopplad hund
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
 • anordna organiserad ridning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Hellekis ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Om Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet Hellekis nås bäst från parkeringsplats vid Hällekis hamn.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss