Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kärnås sumpskog

Foto: Peter Wredin

Kärnås sumpskog ligger väster om sjön Jogen, cirka 3 kilometer nordost om Knätte kyrka. Sumpskogen i reservatet består främst av gran.

Bestånden är olikåldriga med inslag av mycket gamla träd. Torrakor och lågor finns i stort antal. Kärnområdet är en nyckelbiotop med ett bäckdråg med inslag av gamla alar och björkar bland granarna.

Floran i sumpskogen är tydligt präglad av näringsrikare förhållanden och källpåverkan. Här finns växter som till exempel blåsippa, dvärghäxört, skärmstarr, korallrot och spindelblomster. Här och var kan man också hitta de ovanligare arterna ögonpyrola och repestarr. Intill bäcken förekommer flera näringskrävande mossor, till exempel kalkkammossa och guldspärrmossa.

Bland fåglarnahittar man bland annat spillkråka, stjärtmes och järpe.

Efter relativt omfattande avverkningar på Kärnås utgörs reservatets omgivningar till stor del av kalhyggen och ungskogar.

Stjärtmes. Foto: Anders Bergström.

Stjärtmes. Foto: Anders Bergström.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kärnås sumpskog men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon
  • göra upp eld
  • plocka eller gräva upp växter
  • samla in växter eller djur
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
  • medföra okopplad hund
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
  • tälta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2004
Areal: cirka 17 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Hitta hit

Reservatet nås via avfart mot Slätthult från väg nr 1880 mellan Knätte och Liared.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss