Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bölets ängar

Foto: Mårten Berglind

Bölets ängar gick samma öde till mötes som många andra marker. Ängar, åkrar och betesmarker slutade hävdas och växte igen successivt. Skogen tog över. Men varsam röjning och gallring återställde landskapet. Lika varsamt underhålls det nu, dels genom slåtter, dels av de bästa naturvårdarna, betande djur.

Manganmalmen dominerar

Större delen av Västergötland har gnejs som berggrund, men i nordöstra hörnet dominerar granit. Den är rik på sprickor, och här vid Bölet har de fyllts med manganmalm. Från 1600-talet bröts mangan i Bölet. Verksamheten är nerlagd sedan många år, men det finns gott om gruvschakt och gruvhål här och där.

Artrik flora

Berggrunden är rik på kalk, och därför är också floran rik. I ängs- och hagmarker samsas slåtterblomma, ormtunga, spenärt och fältgentiana bredvid lundväxter som storrams, lundelm, vårärt, vippärt, vätteros och strävlosta. Och så orkidéer förstås, som guckusko. Bölets ängar är gamla slåtterängar som hålls öppna genom bete och slåtter.

Lätt vandring till grannen

Det är enkelt att ta sig fram på Västra Vätterleden som löper i stort sett genom hela reservatet. Leden tar dig vidare till Bölskullen, som ligger knappt två kilometer västerut. Under vandringen kan du få höra ett märkligt ljud, som ett smatter eller surr. Det är den sällsynta trumgräshoppan, som nöjt gnider sina bakvingar. Nöjd att få bo här, där det är soligt, torrt och välhävdat.

Bra att veta

 • Flera vandringsleder finns i området: Blomsterrundan (gul), Gruvrundan (2,8 kilometer blå), Slåtterängsrundan (omarkerad) och Västra Vätterleden (orange).
 • Går du Västra Vätterleden österut kommer du till reservatet Valekleven-Ombo öar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bölet och Bölets ängar men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
 • skada växtligheten, exempelvis genom att bryta kvistar eller plocka blommor
 • vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, till exempel närfotografering av bo eller motsvarande
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än till iordningställd parkeringsplats
 • medföra okopplad hund

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1983, utökat 2007
Areal: cirka 71 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Karlsborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000 Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Bölets ängar ligger sydväst om Granvik. Vägvisning finns från väg 49 mellan Karlsborg och Askersund.

Det går ta bussen mot Stockholm och gå av vid Granvik. Därifrån når du naturreservaten Bölets ängar, Stora Fjället och Valekleven-Ombo öar. Men du måste ordna med övernattning för bussen går endast några dagar i veckan.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss