Bölets ängar

Foto: Mårten Berglind

Större delen av Västergötland har gnejs som berggrund, men i nordöstra hörnet dominerar granit. Den är rik på sprickor som vid Bölet fyllts med manganmalm.

Från 1600-talet bröts mangan i Bölet med en största årlig mängd på 1 500 ton (1885-95). Verksamheten är nerlagd sedan många år, men det finns gott om gruvschakt och gruvhål här.

Artrik flora

Berggrunden i Böletområdet utgörs av lättvittrade grönstenar med högt kalkinnehåll. Därför är floran rik. Här finns länets enda förekomst av guckusko utanför kalkområdena, och du kan också finna tibast, vårärt och spenört. Andra intressanta arter är ormtunga och vippärt. Bölets ängar är gamla slåtterängar som hålls öppna genom bete och slåtter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bölet och Bölets ängar men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
 • skada växtligheten, exempelvis genom att bryta kvistar eller plocka blommor
 • vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, till exempel närfotografering av bo eller motsvarande
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än till iordningställd parkeringsplats
 • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1983, utökat 2007
Areal: ca 71 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Bölets ängar ligger sydväst om Granvik. Vägvisning finns från väg 49 mellan Karlsborg och Askersund.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats