Valekleven-Ombo öar

Valekleven är en 80 meter hög horst med branta sidor åt alla håll. Den har därför använts som fornborg. Från parkeringsplatsen går en markerad stig runt toppen av Valekleven.

Besökare, tänk på detta!

Det är väldigt många besökare i Djäknesundet fina sommardagar. Det gör det svårt att hitta parkering. Parkera gärna i Granvik så får ni en fin vandring därifrån. Och du, var snäll och ta med dig ditt skräp hem!

Tänk på att hålla avstånd!

Sydändan av Valekleven består av lättvittrad grönsten. I den stora rasbranten finns därför en rik vegetation. Där du bland annat kan finna oxel, ask och hassel samt blommor som blåsippa, spenört och småborre. På resten av Valekleven är vegetationen artfattig.

Vild och vacker skärgård

Ombo öar ligger i norra Vätterns skärgård. De fem bergiga öarna har ett dramatiskt utseende, med oregelbunden strandkontur och lodräta bergskanter ner i vattnet. Här finns naturhamnar i form av vikar och laguner med lerbotten. De vikar som är öppna för vindarna kan däremot ha klapperstensbotten. På öarna dominerar upp till 300 år gammal och delvis urskogsliknande hällmarkstallskog med renlavsmattor.

Djäknesundet delar området

Området mellan Ombo öar och fastlandet kallas Djäknesundet. Också här dominerar hällmarkstallskog på bergspartier som skjuter ut i Vättern. Terrängen är starkt sönderskuren med många möjligheter att bada från klipporna eller vid sandstranden där Djäknebäcken mynnar.

Bra att veta

 • Alldeles i närheten ligger Tivedens nationalpark
 • Om du vandrar Västra Vätterleden söderut så kommer du, via Klangehamn, till det närbelägna blomsterparadiset Bölets ängar.
 • Valekleven är en så kallad horst – geologiskt fenomen som uppstår då områden på ömse sidor av ett bergsparti sjunkit ned.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Valekleven-Ombo öar men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon annat än på bilvägar
 • cykla eller rida annat än på bilvägar
 • ställa upp husvagn eller tälta
 • ställa upp motorfordon eller släpvagn annat än på särskilt anvisade parkeringsplatser
 • under tiden 1/4 - 31/7 beträda Ottraskären och öarna utanför Lilla Harsundet
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning
  göra upp eld utom på anvisade platser
 • sätta upp orienteringskontroller, snitslade spår eller bedriva militära övningar
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort dött träd eller vindfälle.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 586 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Karlsborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Valekleven ligger strax söder om Granvik, längs väg 49 mellan Karlsborg och Askersund.

Ombo öar ligger öster om Granvik och kan nås med båt. Man kan uppleva Ombo öar via stranden och nås med bil via Djäknesundet.

Det går ta bussen mot Stockholm och gå av vid Granvik. Därifrån når du naturreservaten Bölets ängar, Stora Fjället och Valekleven-Ombo öar. Men du måste ordna med övernattning för bussen går endast några dagar i veckan.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.