Bredfjället östra

Bråtesjön.

Bredfjället utgör en väl avgränsad höjdplatå som karakteriseras av skogs- och myrmarker samt ett flertal sjöar. Den omväxlande och delvis vildmarksbetonade terrängen lämpar sig väl för friluftsliv.

Området domineras av blåbärsgranskog, här och var med inslag av ek, björk och asp. En del mindre höjdpartier täcks av hällmarkstallskog. Små fattigkärr är vanliga.

Föreskrifter

Du är välkommen är välkommen att besöka naturreservatet Bredfjället östra men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon
  • gräva upp växter; insamla mossa eller lay eller vedsvamp
  • ställa upp husvagn
  • tälta
  • rida
  • medföra ej kopplad hund.

Serviceinformation

Kontakt