Silverfallet-Karlsfors

Sjömansbäcken, Silverfallet

Mellan det barriga platåberget Billingen i öster och det kulliga lövskogsklädda Valle ligger Silverfallet, som kastar sig handlöst utför den dryga 50 meter höga branten. Om vintrarna fryser vattnet i vackra isformationer. Sommartid kan bäcken torka ut. På båda sidor av bäcken växer ask och alm.

Lämningar av alunbruk

Våra förfäder bröt kalksten och alunskiffer i sluttningen nära Silverfallet. Här fanns ju inte bara vatten och energi, utan också råvaran. Detta var under 1800-talets första hälft Skaraborgs största alunbruk som sedermera övergick i kalkbränning. Nu vittnar bara övergivna stenbrott och lämningar om Karlsfors alun- och kalkbruk.

Skönt friluftsliv

Silverfallet är ett omtyckt utflyktsmål om våren, då sippor – gula, vita, blå – gullvivor, svalört och lungört blommar. De blommar tidigt på våren innan trädens blad beskuggar marken. I maj blommar ramslöken och under sommaren täcks marken av skogsbingelns gröna bladverk. Då sjunger härmsångare och grönsångare i den skira lövskogen. Bäcken rinner genom en ravin, som skär genom kalksten, alunskiffer och sandsten. I närheten kan du hitta flera speciella mossor och lavar. Det går betande djur i hela området.

Liv för en fågel

Silverfallet lockar till sig två lite speciella fåglar, strömstaren och forsärlan, som båda vill ha rinnande vatten för att trivas med livet. Med sina skarpa läten överröstar fåglarna bruset i fallet och avslöjar sin närvaro. Strömstaren, en brun boll med en stor vit haklapp, kan sannerligen konsten att ta sig fram – fågeln kan dyka, simma, till och med springa på bäckens botten i jakt på föda.

Bra att veta

 • Flera skyltar finns med information om den gamla alun- och kalkbruksindustrin.
 • I reservatet går dels Billinge­leden (orange) dels omarkerade stigar. Ihop blir det cirka två kilometer lätt vandring, förutom vid fallen och ett par trappor.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Silverfallet-Karlsfors men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • skada fast naturföremål eller ytbildning
 • plocka blommor, lavar, mossor eller svampar
 • göra upp eld utom på anvisade platser
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • anbringa tavla, skylt, affisch eller annan störande anordning
 • medföra okopplad hund
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1991
Areal: cirka 46 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Silverfallen ligger på norra Billingen, utefter vägen mellan Berg och Karlsfors. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.