Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bredmossen Fiskelössjön

Fiskelössjön.

Bredmossen är en av Bohusläns största myrar och ligger en bit öster om Södra Bullaresjöns nordända. Mossen är ombrogen vilket betyder att den endast får vatten från det som faller som nederbörd. Det gör att den är mycket näringsfattig. I den norra delen finns dock drågliknande kärr av sluttande typ som är något näringsrikare.

Den centrala delen hyser de för myren karaktäristiska arterna, men också de mindre vanliga brunag och kallgräs. Laggkärren är av skiftande natur med tråd- och flaskstarr, ängsull och vattenklöver men även myrlilja och taggstarr.

Inom naturreservatet finns även en del skogsmark och då barrskog i första hand. På myren finns fastmarksholmar med urskogsliknande hällmarkstallskog.

I väster begränsas myren av Fisklössjön, och här växer vit näckros. Med lite tur kan man under vår och försommar få höra eller till och med se ljungpipare som häckar här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bredmossarna med Fiskelössjön men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra okopplad hund
  • campa
  • göra upp eld
  • med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området

Det är förbjudet för allmänheten att beträda naturreservatet mellan 1 april och 30 juni.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1968
Areal: cirka 187 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Tag vägen från Bullarebygden mot Klageröd, sedan höger vid Mårtensrödsågen, en mindre skogsväg som tangerar reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss