Gullmarn

Utsikt över Gullmarn. Foto: Lars Molander

Gullmarsfjorden är med 25 km längd och 1-3 km bredd den största av Bohusläns fjordar och är en äkta tröskelfjord. Det största djupet, cirka 125 meter, ligger nära Alsbäck, 10 km från mynningen, medan tröskeldjupet är cirka 45 meter.

I den inre delen förgrenar sig Gullmarn i Färlevfjorden och Saltkällefjorden. Men också stränderna är intressanta, där branta klippstup omväxlar med sandstränder, strandängar och odlingsmarker. Den laxförande Örekilsälven mynnar ut i Saltkällefjorden.

Havskatt, Gullmarn Naturreservat. Foto: Lars Molander

Havskatt. Foto: Lars Molander

Unikt marint djurliv

De hydrografiska förhållandena med ett komplicerat vattenutbyte med Skagerrak över mynningströskeln har bidragit till uppkomsten av ett rikt och delvis unikt marint djurliv. Många av djurarterna i djupbassängen förekommer inte i övrigt i fjorden och påträffas först på stort djup i Skagerrak och i arktiska vatten. Högproduktiva grundområden med rikt fågelliv finns i det inre av Färlevfjorden och Gullmarsvik. Fjordens marina kvaliteter har sedan lång tid tillbaka varit uppmärksammade av forskare vilket lett till etablering av tre forskningsstationer.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gullmarns naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • på Lilla Bornö göra upp öppen eld och tälta.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1983
Areal: ca 16499 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Lysekil, Uddevalla, Orust, Munkedal

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Ett flertal mindre vägar leder till området från Munkedal, Lysekil eller Bokenäset. Färjeförbindelse finns mellan Lysekil-Bokenäset.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats