Gullmarn

Utsikt över Gullmarn. Foto: Lars Molander

Gullmarsfjorden är med 25 kilometer längd och 1-3 kilometer bredd den största av Bohusläns fjordar och är en äkta tröskelfjord. Det största djupet, cirka 125 meter, ligger nära Alsbäck, 10 kilometer från mynningen, medan tröskeldjupet är cirka 45 meter.

I den inre delen förgrenar sig Gullmarn i Färlevfjorden och Saltkällefjorden. Men också stränderna är intressanta, där branta klippstup omväxlar med sandstränder, strandängar och odlingsmarker. Den laxförande Örekilsälven mynnar ut i Saltkällefjorden.

Havskatt, Gullmarn Naturreservat. Foto: Lars Molander

Havskatt. Foto: Lars Molander

Unikt marint djurliv

De hydrografiska förhållandena med ett komplicerat vattenutbyte med Skagerrak över mynningströskeln har bidragit till uppkomsten av ett rikt och delvis unikt marint djurliv. Många av djurarterna i djupbassängen förekommer inte i övrigt i fjorden och påträffas först på stort djup i Skagerrak och i arktiska vatten. Högproduktiva grundområden med rikt fågelliv finns i det inre av Färlevfjorden och Gullmarsvik. Fjordens marina kvaliteter har sedan lång tid tillbaka varit uppmärksammade av forskare vilket lett till etablering av tre forskningsstationer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det finns inga särskilda föreskrifter för Gullmarns naturvårdsområde. Däremot finns det för Lilla Bornö – där är det inte är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp öppen eld.

Ta del av beslut och skötselplan via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1983
Areal: cirka 16 499 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil, Uddevalla, Orust, Munkedal

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Ett flertal mindre vägar leder till området från Munkedal, Lysekil eller Bokenäset. Färjeförbindelse finns mellan Lysekil-Bokenäset.

Länk till karta med vägbeskrivning, Eniro Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss