Galterö

Foto: Badereddin Moukayed

Galterö naturreservat är ett tätortsnära naturreservat med höga natur- och friluftsvärden och med mycket vackra skärgårdsvyer. Området ligger direkt väster om Brännö i Göteborgs södra skärgård. Det består av ön Galterö med omgivande hav, småöar och skär.

Via färjan till Brännö och en stunds promenad kommer man till en stenvalvbro som förbinder de båda öarna med varandra. På sommaren är Galterö välbesökt av människor som badar, åker båt och njuter av de vackra vyerna. Även under resten av året besöks ön av fågelskådare, botaniker och folk som vill göra en utflykt till skärgården.

Kolla med Försvarsmakten

Den västra delen - som inte ingår i naturreservatet - är övningsområde för Försvarsmakten. Innan man besöker Galterö kan det därför vara bra att kolla om det pågår skjutövningar i Göteborgs skärgårdsskjutfält på Försvarsmaktens webbplatslänk till annan webbplats.

Fågel- och fiskrikt

Galterö är en i princip oexploaterad ö. Det finns bara två små fritidshus, och dessa är undantagna från naturreservatet.

Ålgräsäng. Foto: Ewa Lawett

Ålgräsäng. Foto: Ewa Lawett

De artrika strandängarna betas av får varje år och är livsmiljö för många hotade kärlväxter, svampar och insekter. Här häckar och rastar ett stort antal fågelarter.

De grunda vikarna runt ön är barnkammare för fiskar och bottenlevande djur. Ålgräsängarna, som finns runt hela Galterö, är livsmiljö för många fiskar och andra arter. På djupare bottnar finns fina hummermiljöer.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Galterö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon på land
 • elda annat än på iordningställda platser eller i medhavd grill
 • ha okopplad hund, med hänsyn till betesdjur och besökare (gäller inte jakträttsinnehavare vid jakt eller vallhundar vid djurskötsel)
 • samla in mossor, lavar, svampar, insekter eller gräva upp kärlväxter (att plocka bär, matsvamp och blommor i reservatet är tillåtet)
 • skörda alger eller musslor för kommersiellt bruk. (Gäller ej odlade alger)
 • tälta i mer än ett dygn i följd, förutom på plats med tältförbud där tältning är helt förbjudet.
 • cykla
 • sätta ut bojförtöjningar för friliggande båtar
 • bedriva verksamhet med redskap som omlagrar eller på annat sätt skadar bottensubstratet eller de växt- och djursamhällen som lever där
 • föra in främmande arter eller populationer.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015
Storlek: 651 ha
Förvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Göteborg

Hitta hit

Från Saltholmen tar man färjan till Brännö. Från hamnen vid Rödsten går man cirka 2 kilometer tvärs över ön till den nordvästra sidan där en stenbro leder över ett smalt sund till ön Galterö.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats