Hadängs lövskog

Det är ett mycket dramatiskt landskap. Bryntadalens branta sluttningar får Hadängs lövskogar att formligen häva sig ut över landskapet. Det ger ett mycket stolt intryck – och nog finns det skäl till stoltheten. Naturreservatet Hadängs lövskog är både vackert och rikt på liv.

Naturreservatet har fyra tydliga ansikten. Alltså fyra typer av natur som fångar uppmärksamheten under en vandring i området. Det är öppna hagmarker, betad skog, ädellövskog och fuktig lövskog.

Fukten kommer från sipprande källor, som pilar vidare i bäckar och bildar långa och smala våtmarksområden. Här och var kan faktiskt stövlar eller kängor vara på sin plats.

Lövskogen är själen

Reservatets namn är givetvis ingen slump. Ska vi med ett enda ord försöka fånga områdets själ blir det lövskog. Ek, alm och björk i torrare delar, medan klibbal, ask och asp tar över i fuktigare partier.

Lövskogarna bjuder också på en hel del döda träd, och det är gott. Döda träd är en barnkammare för nytt liv – och därför låter vi all död ved ligga kvar. Att städa bort döden skulle nämligen vara att städa bort livet.

Tid för en gökotta

Vi rekommenderar att du tar dig tid i Hadängs lövskog. Tar dig tid att stanna till och njuta av det lilla livet. Den ömsom blöta, ömsom torra marken är hem för en rad rara växter och svampar. Exempelvis lungört, stinksyska, slåttergubbe, gråfibbla, kandelabersvamp och alsopp. Med näsan i marken får du också möjlighet att njuta av alla vackra och tjocka mossfällar som breder ut sig likt varma täcken över träd och stenar. Några rätt ovanliga fåglar trivs också i området – liksom en synnerligen välbekant figur. Gökens omisskännliga ko-ko hörs vida omkring i maj och juni. En gökotta i Hadängs lövskog har alltså alla möjligheter att bli lyckad.

En fröjd för ögat

Trivsam är också en vandring i slutet av april och början av maj, när vitsipporna niger i backarna. De vida vitsippsmattorna är en ren fröjd för ögat.

Missa inte heller att ta en tur i de öppnare delarna, i hagmarkerna på krönet. Det är en återstående rest av ett landskap som en gång präglade stora delar av Sverige, men som i sen tid försvunnit i rasande fart.

Hagmarker är betesmarker, vilket betyder att det finns djur i området under sommarhalvåret.

Bevara och utveckla

Med naturreservatet Hadängs lövskog vill vi bevara och utveckla en blockrik och delvis källpåverkad lövskog, med inslag av ädellövträd samt trädklädda och öppna betesmarker. Vi vill också bevara områdets käll- och bäckmiljöer, liksom skogarna i dess skiftande åldrar med rika inslag av död ved.

För att klara det här krävs både röjning och bete. Det kan alltså förekomma arbete i området, och du kan räkna med att möta betande djur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Hadängs lövskog, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon. Undantaget jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt med älgdragare eller motsvarande, samt vid nödvändigt underhåll och reparation av befintliga vattentäkter och befintlig luftledning
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • elda
  • utplantera växt- eller djurart
  • samla in insekter, lavar och mossor.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2011
Areal: cirka 56 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Tidaholm

Hitta hit

Från Tidaholm kör du mot Velinga. Sväng sedan vänster vid skylt Daretorp 5. Efter cirka 800 meter håller man höger vid y-kors. En parkeringsplats planeras på höger sida om vägen efter cirka 500 meter.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss