Öjemossarna

Öjamossarna

Mitt inne på Hunneberg ligger Öjemossarna, ett stort myrkomplex med en mosaik av öppna mosseytor, fastmarksholmar och hällmarker. På fastmarksholmarna finns några av Västsveriges äldsta tall- och granbestånd.

Här har knappast något skogsbruk bedrivits och träden har därför kunnat uppnå mycket hög ålder. Det finns gott om riktigt grova tallar och granar här.

Spännande djurliv

På Öjemossarna är känslan av vildmark och ödslighet påtaglig. Det ostörda läget gör att bergets älgar och kronhjortar gärna uppehåller sig i området. De många grova träden och torrakorna är utmärkta boträd för gammelskogens fåglar. Här finns exempelvis rödstjärt, enkelbeckasin, orre, fiskgjuse, sparvuggla, sångsvan och trana.

Spår av torvbrytning

Det finns rester av två banvallar över mossen. I samband med torvbrytningen och skogsbruket på Hunneberg anlades en järnväg för att transportera torv och timmer till Lilleskog. Järnvägen slutade vid kanten av berget, varifrån torven transporterades med linbana ned till järnvägen i Lilleskog. Längs den ena banvallen går i dag en vandringsled över mossen.

Vandringsvägar

Bergen är mycket lättillgängliga med åtskilliga vägar och stigar. Vandringsmöjligheterna är oändliga. En stig leder över Öjemossarna i nord-sydlig riktning.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Öjemossarna men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motordrivet fordon
 • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
 • plocka blommor eller gräva upp växter
 • samla lavar och mossor (Vänersborg)
 • rida
 • gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt skada mark och block (Vänersborg)
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller buskar (Vänersborg)
 • ställa upp husvagn
 • tälta eller anordna gömsle
 • medföra okopplad hund
 • arrangera idrottstävling, läger eller liknande
 • göra upp eld (Grästorp).

Serviceinformation

 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: Grästorps kommun 1982, Vänersborgs kommun 1992
Areal: Grästorps kommun cirka 79 hektar, Vänersborgs kommun cirka 304 hektar
Naturvårdsförvaltare: Sveaskog
Kommun: Vänersborg, Grästorp

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Öjemossarna nås från Tunhem, Vargön eller Flo.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.