Hullsjön

Gulsparv. Foto: Donald Olsson

Hullsjön är en viktig rastlokal för änder, svanar och gäss. Årligen observeras omkring 200 fågelarter vid denna välkända fågelsjö.

Hullsjön är en av länets förnämsta fågelsjöar och ligger mitt på den flacka Tunhemsslätten nära Hunneberg. Sjön är mycket näringsrik och bara en dryg meter djup. Liksom andra grunda sjöar i jordbruksbygder har Hullsjön varit utsatt för sänkningsförsök i syfte att vinna ny åkermark. På 1850-talet lyckades man faktiskt för en kort period torrlägga sjön helt och hållet.

Bete och slåtter

Hullsjön sköts för att behålla och återskapa sjöns kvaliteter som fågelsjö. Bland annat hålls strandängarna (maderna) runt sjön öppna genom bete och slåtter. Försök har även gjorts att försöka förbättra vattenkvaliteten genom att minska mängden näringsämnen i vattnet.

Utmed stränderna finns en rik och frodig strandvegetation och omges i norr och söder av stora strandängar som översvämmas vid högvatten under vår och höst. Det gör att sjön har stor betydelse som rastlokal för änder, svanar och gäss.

Tvåhundra olika fågelarter

Under sommarhalvåret sjunker vattenståndet och maderna torkar ut och kan betas. Det gör dem till lämpliga häckningsmiljöer för främst vadarfåglar. Hullsjöns karaktärsfåglar är grågås, gräsand, skedand, vigg och brunand liksom brun kärrhök, enkelbeckasin, mindre strandpipare och gulärla. Totalt observeras årligen omkring 200 olika fågelarter i och kring sjön.

Mycket näringsrik sjö

Eftersom Hullsjön är mycket näringsrik trivs växter som bredkaveldun, stor andmat, kranssvalting, pilblad, blomvass, dyblad och jättegröe. Trots att Hullsjöns är så grund och näringsrik täcks bara en fjärdedel av sjöytan av vegetation. Madängarna som årligen översvämmas präglas av gräs- och starrika fuktängar med karaktärsarter som veketåg, tuvtåtel, krypven, vasstarr, småstarr, älgört och fackelblomster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hullsjöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • beträda området under tiden 15 mars - 15 november, dock med undantag för:
  - stigar till Sydkullen och Klockemot samt till utsiktsplatsen vid Kårebro och
  - strandbrinkarna enligt markering på informationstavlor
 • framföra motorfordon på sjöns is
 • medföra okopplad hund
 • störa djurlivet genom till exempel närgången fotografering.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 1977
Areal: cirka 270 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vänersborg, Trollhättan

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Natura 2000

Hitta hit

Hullsjön ligger strax öster om Trollhättan och nås lättast via vägen till Gärdhem strax öster om Halvorstorp. En parkeringsficka finns efter denna varifrån en stig leder ner till fågeltornet vid sjökanten.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss