Coronavirus

KALENDER

´
 • 23 20 mar 2021 apr 2021 Klocka som ikon För tider, se detaljerat program
  Studiecirkel: Samhällsutveckling, utsatta livsvillkor och brottsförebyggande arb... Länsstyrelsen i Stockholm och Malmö universitet i samarbete med Polismyndigheten bjuder in till en studiecirkel vid fyra tillfällen med utgångspunkt i boken ”Att vända utvecklingen – från utsatta områ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 14 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 16.00
  Planstödsmöte för kommuner 14 april Länsstyrelsen vill gärna samarbeta i tidig dialog med kommunerna i planfrågor, det vill säga redan innan och mellan de formella stegen i planprocessen. Därför bjuder Länsstyrelsen in kommunerna till s...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 08.30 - 15.30
  Vatten från jord till bord Välkommen till ett regionalt seminarium om dricksvattenförsörjningen i Stockholms län med särskilt fokus på nödvatten.

  Anmäl dig här – senast 18 april

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Hitta källorna till ditt landsbygdsföretag Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på internet? Det här är en föreläsning för dig som landsbygdsföretagare som möter besökare och gäster inom turism.

  Anmälningsdatum är passerat

Del av friluftsbingobrickan.

Besöksmål

Friluftsbingo

Gå ut i naturen och utmana dig själv och dina närmaste på friluftsbingo! Försök fylla alla brickans aktiviteter. Sätt ett kryss i rutan när du klarat av den.

Djur

Fågelinfluensa i Stockholms län

Just nu pågår det hittills största utbrottet av fågelinfluensa i Sverige. I Stockholms län har ett första fall av fågelinfluensa hos tamfåglar konstaterats en liten hobbybesättning i Ekerö kommun.

Bo och leva

Lönegaranti

Lönegaranti är ett skydd för dig när din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och du inte får ut din lön.

Bo och leva

Stiftelser

På våra stiftelsesidor finns bland annat information om hur du registrerar och förvaltar en stiftelse samt vilka lagar som gäller.

Jag är rom!

Kampanjen vänder sig till dig som är ung och söker inspiration och förebilder, eller vill veta mer om minoriteten romer och om barns och nationella minoriteters rättigheter.

Brand vid avfallsupplag i Kagghamra. Foto: Södertörns brandförsvarsförbund.

Samhälle

Branden i Kagghamra

Här finns information om var du vänder dig med olika frågor rörande den tidigare branden i ett avfallsupplag i Kagghamra.

NYHETER

 • 2021-04-09

  Ny omgång av lokalhyresstöd till branscher drabbade av pandemin

  Nu är det klart med en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Stödet avser första kvartalet 2021 och ansökan öppnar den 3 maj. Liksom tidigare handläggs stödet av länsstyrelserna.
 • 2021-04-08

  Förebilder ska stärka unga romers identitet

  Kampanjen Jag är rom! lyfter fram romska förebilder som ett sätt att stärka unga romers identitet och framtidstro. Arbe...
 • 2021-03-30

  Aktörer i Stockholm län kraftsamlar i spåren av covid-19

  Landshövding Sven-Erik Österberg och regionråd Gustav Hemming har i dag arrangerat ett webbinarium med deltagare från näri...
 • 2021-03-30

  Positiv utveckling när myndigheter arbetar gemensamt för ett län fritt från våld

  Förra året lanserades en myndighetsgemensam strategi och handlingsplan för att uppnå visionen om att ingen i länet ska uts...