Länsstyrelsen Stockholm – Stockholm

Energiförsörjning i Stockholms län

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Länsstyrelsen är en av flera myndigheter som arbetar med olika uppdrag för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing.

KALENDER

´
 • 29 08 nov 2022 dec 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Grundläggande kurs i ekologisk bärodling Välkommen till en tredagarskurs i ekologisk bärodling! Syftet ät att ge blivande intresserade odlare en gemensam grund för ekologisk bärodling och de kunskaper som krävs för att ”komma till skott” och...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 30 01 nov 2022 dec 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Nationell samling för delaktighet: Internationella
  funktionshindersdagen 2022
  Under två fullspäckade dagar kommer ni få ta del av metoder och kunskap kring hur det funktionshinderspolitiska arbetet kan bedrivas. Goda exempel på kommunalt och regionalt arbete kommer också att pr...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 01 dec 2022 Klocka som ikon 13.00 - 16.00
  Träff med Kvinnofrids­samordnarnätverket Syftet med nätverksträffen är att utifrån nationell styrning och lokala förutsättningar identifiera behov att arbeta med på kommande nätverksträffar samt att diskutera hur nätverksträffarna bättre ska...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 01 dec 2022 Klocka som ikon 13.00 - 16.00
  Kunskapsträff om samhällsorientering för nyanlända i Stockholms län Samhällsorienteringen är en viktig insats för att stärka nyanländas förutsättningar att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Kunskapsträffen syftar till att ge en fördjupning av innehållet i kurs...

  Anmälningsdatum är passerat

Om oss

Mänskliga rättigheter i Stockholms län

Länsstyrelsen har tagit fram en ny regional analys av mänskliga rättigheter i Stockholms län. Rapporten ger en bild av vad länet behöver fokusera på i det fortsatta arbetet.

Samhälle

Podd om Sveriges civila försvar

Lär dig mer om Sveriges civila försvar genom länsstyrelsernas podd Skärpt läge. Podden handlar bland annat om återuppbyggnaden av det civila försvaret, hemberedskap och försvarsvilja.

Djur

Höjd risk för fågelinfluensa

Risken är extra hög i Stockholms län och andra delar av södra Sverige. För att skydda fågelbesättningar är det viktigt att ha ett mycket gott smittskydd och att följa gällande regler.

NYHETER

 • 2022-11-29

  Länsstyrelsen gör tillsyn på försäljning av ål

  Under december kommer Länsstyrelsen att bedriva tillsyn på produkter av europeisk ål (Anguilla anguilla). Anledningen till...
 • 2022-11-25

  Relationsvåldscenter Södertälje är vinnare av Kvinnofridspriset 2022

  Varje år delar Operation Kvinnofrid ut Kvinnofridspriset för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära r...
 • 2022-11-25

  Ny rapport: Regional analys av mänskliga rättigheter i Stockholms län

  Idag släpper Länsstyrelsen en ny rapport om det människorättsliga läget i länet. Rapporten utgår från FN:s granskningar av...