Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Ekedal

Ekedal ligger i sydligaste delen av Tranemo kommun, söder om Sjötofta. Naturreservatet är ett område med kuperade betesmarker, ädellövskog, bronsåldersgravar, och genomkorsas av Ekedalsån.

De allra högsta naturvärdena i området är troligen knutna till de gamla grova ekarna som idag står i igenväxande hagar. Målet är att gjuta nytt liv åt ädellövträden genom röjningar och beteshävd.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ekedals naturreservat. Tänk dock på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon, annat än i samband med uttransport av fällt vilt
  • utplantera växt- eller djurart.

Föreskrifterna ovan gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011
Areal: cirka 25 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tranemo

Hitta hit

Ekedal ligger cirka 6 kilometer söder om Sjötofta. Åk söderut från Sjötofta, ta vänster och fortsätt söderut mot Ekefors på väg 1575. Från den vägen kör du ner på enskild väg. Det är lämpligast att välja den västliga av de två som går ner till herrgården. Där i norr kommer p-platsen ligga.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.