Kednäs

Kednäs är ett gammalt prästgårdstorp under Edsleskogs kyrka. Torpet är känt sedan 1600-talet. Idag är området naturreservat. Här kan du exempelvis hitta skönheter som lundarv, underviol och sårläka.

Numera är de före detta odlingsmarkerna kring gården delvis igenväxta med lövskog. Här finns ännu enstaka spår av tidigare odlarmödor i form av hamlade träd. Reservatet omfattar både de före detta odlingsmarkerna kring gården och de högt liggande barrskogarna upp mot Slommetjärnet.

I Kednäsbranten, som avgränsar området kring gården från de högre liggande bergshöjderna, finns gott om grovvuxna ekar och aspar. Här kan man hitta arter som lundarv, underviol och sårläka. Tidiga vårmorgnar kan du, med lite tur, få höra gråspetten ropa.

Ovanför branten finns gran- och tallskogar. Delar av tallskogen är gammal. Enstaka träd drygt 200 år gamla. Den stig som löper genom reservatet gör det möjligt för dig som besökare att uppleva både den rika Kednäsbranten och de magrare tallskogarna på Kednäsberget. Traskar du hela vandringsleden belönas du med en fin utsikt över Edslan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kednäs men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon i terrängen annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare eller motsvarande
  • tälta mer än ett dygn
  • ställa upp husvagn eller husbil
  • samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar. Bär och matsvamp får dock plockas för privat bruk. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2011
Areal: cirka 42 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Hitta hit

Ta väg 164 från Åmål, förbi Edsleskog. Ta sedan till höger på en liten väg alldeles efter sjön Edslan. Efter ungefär en kilometer ser du en liten parkeringsplats. Det betyder att du är framme.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss