Kednäs

Kednäs är ett gammalt prästgårdstorp under Edsleskogs kyrka. Torpet är känt sedan 1600-talet. Idag är området naturreservat. Här kan du exempelvis hitta skönheter som lundarv, underviol och sårläka.

Numera är de före detta odlingsmarkerna kring gården delvis igenväxta med lövskog. Här finns ännu enstaka spår av tidigare odlarmödor i form av hamlade träd. Reservatet omfattar både de före detta odlingsmarkerna kring gården och de högt liggande barrskogarna upp mot Slommetjärnet.

I Kednäsbranten, som avgränsar området kring gården från de högre liggande bergshöjderna, finns gott om grovvuxna ekar och aspar. Här kan man hitta arter som lundarv, underviol och sårläka. Tidiga vårmorgnar kan du, med lite tur, få höra gråspetten ropa.

Ovanför branten finns gran- och tallskogar. Delar av tallskogen är gammal. Enstaka träd drygt 200 år gamla. Den stig som löper genom reservatet gör det möjligt för dig som besökare att uppleva både den rika Kednäsbranten och de magrare tallskogarna på Kednäsberget. Traskar du hela vandringsleden belönas du med en fin utsikt över Edslan.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kednäs men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon i terrängen annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare eller motsvarande
  • tälta mer än ett dygn
  • ställa upp husvagn eller husbil
  • samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar. Bär och matsvamp får dock plockas för privat bruk. 

Serviceinformation

  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011
Areal: cirka 42 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Hitta hit

Ta väg 164 från Åmål, förbi Edsleskog. Ta sedan till höger på en liten väg alldeles efter sjön Edslan. Efter ungefär en kilometer ser du en liten parkeringsplats. Det betyder att du är framme.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.