Ryr

Närstudie av Ryrs flora.

Slåttermark och rik växtlighet. Där har du Ryrs naturreservat i några få ord. Det gamla och mycket vackra kulturlandskapet ramas in av Östebosjön och Svansfjorden.

Ryrhalvöns grund består till stora delar av av kalklerskiffer. Du kan se skiffern gå i dagen som ryggar i nord-sydlig riktning. Mellan ryggarna finns dalstråk med små åkerlappar och ängsmarker.

På en del bergsryggar finns en intressant torrängsflora med blodnäva, gullviva, kungsmynta, Sankt Pers nycklar, trollsmultron och andra växter.

Den lilla blomman hällebräcka, som bara finns i ett stråk från Oslofjorden till Uppland, har sina största förekomster här på lerskifferhällarna.

Den rika floran på Ryrhalvön är till stor del en produkt av en lång tids hävd i form av bete och slåtter. Ett landskap som också lockar fågelarter som göktyta, stare och rödstjärt.

Du upptäcker lämpligen området från den markerade vandringsleden.

Foto: Hans Alexandersson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ryr men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka eller gräva upp växter
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1980
Areal: cirka 102 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mellerud

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Strax norr om Köpmannebro tar du av västerut för att komma till Ryr. En parkeringsplats och en sopmaja finns vid infarten norrifrån.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.