Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Västra Rossö och Kockholmen

Naturreservatet Västra Rossö är beläget cirka 11 kilometer söder om Strömstad. Det ligger på sydvästligaste delen av Rossö och i direkt anslutning till Kosterhavets nationalpark.

Naturreservatet består av två separata delar, dels Rossönäset med omgivande havsområde med småöar, dels öarna Inre och Yttre Arsklåvet med omgivande havsområde. På Rossönäset finns flera bostadshus varav de flesta är fritidshus. Inget av dessa ligger dock inom naturreservatet. Tallskog dominerar på Rossönäset.

Vid Kågeköl och Saltpannan finns en badplats med sandstrand som under sommaren är flitigt använd, främst i den del som ligger i nationalparken.

På Kockholmen, även kallat Kackholmen, finns markerade vandringsleder (se vandringskarta Kockholmen). Från parkeringen kan du följa vandringslederna söderut på Kockholmen eller längs sandstranden norrut på Västra Rossö. Längre norrut på sandstranden växer martorn och följer du leden får du en fin runda över klippor och genom tallskog. På Kockholmen kan man välja att gå runt Getestigberget på den västra sidan med utsikt mot havet, eller genom skogen på den östra sidan av halvön. Halvön är mycket kuperad och stigarna är inte tillgängliga med barnvagn eller rullstol. Längst söderut på Kockholmen finns en porfyrgång i berget som syns som ett mörkare stråk i den omgivande ljusröda bohusgraniten. På västsidan finns jättegrytor. Här finns också de sällsynta växterna strandvallmo och ostronört.

Havsområdet har höga naturvärden, inte minst gäller det de grunda bottnarna som är relativt väl utbredda i naturreservatet.

Kockholmen. Foto: Svante Hultengren

Kockholmen. Foto: Svante Hultengren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Västra Rossö naturreservat och Kosterhavets nationalpark men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva upp växter
 • Ha hund okopplad
 • Övernatta i tält, hängmatta eller annat sätt. Undantag: inom Kosterhavets nationalpark får du övernatta två nätter
 • Elda annat än på iordningställda grillplatser inom nationalparken. Förbudet gäller även engångsgrillar, men inte vid användning av andra medhavda grillar, gasol- och spritkök eller liknande
 • Cykla annat än på befintliga vägar
 • Med avsikt ta bort, stapla eller flytta sten. Till exempel bygga stentorn
 • Starta eller landa med luftfarkost. Gäller även drönare
 • Skada, borra, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten
 • Parkera motordrivet fordon, husvagn eller liknande utanför anvisad parkeringsplats
 • Tomgångsköra motor för att ladda batterier
 • Under perioden 15 maj–31 augusti lägga upp eller förtöja båtar eller annan farkost på sandstränder eller ankra utanför sandstränder närmare stranden än 50 meter. Förbudet gäller inte för kanoter eller kajaker som dras upp på sandstränder om de placeras så att sandstränder eller passager inte blockeras
 • Förtöja eller ankra i naturhamn på samma plats längre än två nätter i följd

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:

 • Plocka musslor eller alger, annat för egen konsumtion
 • Utföra undersökningar som innebär permanent markering av plats, fällfångst av djur eller annan påverkan av naturmiljön
 • Genomföra vetenskapliga marina undersökningar som innebär insamling av marina arter.

Karta där cykelanvisningar, övernattningsförbud samt parkeringsplatser framgår (pdf-fil) Pdf, 205 kB.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1981 (nytt beslut för naturreservatet Västra Rossö 2017)
Areal: cirka 170 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Strömstad

Nytt beslut för ordningsföreskrifter 2023.

Hitta hit

Följ skyltning mot Rossö vid Sältenmotet. Efter bron över till Rossö kör du drygt två kilometer. Ta vänster vid skylt mot Västra Rossö. Efter två kilometer kommer du fram till parkeringen för nationalpark och naturreservat.

Kommer du med båt finns det gästhamn i Rossö hamn.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss