Västra Rossö och Kockholmen

Naturreservatet hittar du cirka 11 kilometer söder om Strömstad. Det ligger på sydvästligaste delen av Rossö och i direkt anslutning till Kosterhavets nationalpark.

Naturreservatet består av två separata delar, dels Rossönäset med omgivande havsområde med småöar, dels öarna Inre och Yttre Arsklåvet med omgivande havsområde. På Rossönäset finns flera bostadshus varav de flesta är fritidshus. Inget av dessa ligger dock inom naturreservatet. Tallskog dominerar på Rossönäset.

Vid Kågeköl och Saltpannan finns en badplats med sandstrand som under sommaren är flitigt använd, främst i den del som ligger i nationalparken.

På Kockholmen finns markerade vandringsleder (se vandringskarta Kockholmen). Följ Kockholmsvägen ut till Kockholmen och sen kan man välja att gå runt Getestigberget på den västra sidan med utsikt mot havet, eller genom skogen på den östra sidan av halvön. Halvön är mycket kuperad och stigarna är inte tillgängliga med barnvagn eller rullstol. Längst söderut på Kockholmen finns en porfyrgång i berget som syns som ett mörkare stråk i den omgivande ljusröda bohusgraniten. På västsidan finns jättegrytor. Här finns också de sällsynta växterna strandvallmo och ostronört.

Havsområdet har höga naturvärden, inte minst gäller det de grunda bottnarna som är relativt väl utbredda i naturreservatet.

Kockholmen. Foto: Svante Hultengren

Kockholmen. Foto: Svante Hultengren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Västra Rossö-Kockholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil (gäller Rossönäs). Husbil och husvagn får stå dagtid på parkeringen.
 • tälta mer än två dygn på samma plats (gäller inom nationalparken och öarna utan landförbindelse)
 • framföra motorfordon i terrängen, även moped
 • gräva upp växter
 • framföra motordrivet fordon eller arbetsfordon annat än till och från parkeringsplats. Förbudet gäller inte boende inom naturreservatet.
 • cykla annat än på vägar
 • plocka eller flytta stenar
 • plocka ostron. Förbudet gället inte för vattenrättsinnehavare.
 • förtöja och ankra i naturhamn på samma plats i mer än två dygn
 • införa för området främmande arter eller populationer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1981 (nytt beslut för naturreservatet Västra Rossö 2017)
Areal: cirka 170 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Strömstad

Hitta hit

Hitta hit

Följ skyltning mot Rossö vid Sältenmotet. Efter bron över till Rossö kör du drygt två kilometer. Ta vänster vid skylt mot Västra Rossö. Efter två kilometer kommer du fram till parkeringen för nationalpark och naturreservat.

Kommer du med båt finns det gästhamn i Rossö hamn.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland