Västra Rossö och Kockholmen

Kockholmen. Foto: Svante Hultengren

Kockholmen. Foto: Svante Hultengren

Naturreservatet är beläget ca 11 km söder om Strömstad. Det ligger på sydvästligaste delen av Rossö och i direkt anslutning till Kosterhavets nationalpark.

Naturreservatet består av två separata delar, dels Rossönäset med omgivande havsområde med småöar, dels öarna Inre och Yttre Arsklåvet med omgivande havsområde. På Rossönäset finns flera bostadshus varav de flesta är fritidshus. Inget av dessa ligger dock inom naturreservatet. Tallskog dominerar på Rossönäset.

Vid Kågeköl och Saltpannan finns en badplats med sandstrand som under sommaren är flitigt använd, främst i den del som ligger i nationalparken.

Väster om Kockholmen ligger Inre och Yttre Arsklåvet som också ingår i naturreservatet. Här ute växer bland annat den rödlistade strandvallmon och även ramslök. Havsområdet har höga naturvärden, inte minst gäller det de grunda bottnarna som är relativt väl utbredda i naturreservatet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Västra Råssö-Kockholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld annat än på platser som förvaltaren anvisar
 • tälta eller ställa upp campingvagn
 • framföra motorfordon i terrängen, även moped
 • Gräva upp växter
 • Medföra okopplad hund.
 • Elda
 • Framföra motordrivet fordon eller arbetsfordon annat än till och från parkeringsplats Förbudet gäller inte boende inom naturreservatet
 • Cykla annat än på vägar.
 • Plocka eller flytta stenar.
 • Plocka ostron. Förbudet gället inte för vattenrättsinnehavare
 • Förtöja och ankra i naturhamn på samma plats i mer än två dygn.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2017
Areal: ca 170 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Strömstad

Hitta hit

Från Strömstad väg 176 söderut tar du av mot Rossö.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats