Härön

Sund mellan två öar med hus.

Foto: Anders Bergström

Väster om Tjörn ligger Härön. Stora delar av ön är naturreservat. Landskapet är vackert och bjuder på enkla eller längre vandringar längs naturstigar. Och bad så klart. De grunda områdena i havet utanför har stor betydelse för den marina miljön och fungerar som barnkammare för fiskarna.

Gammalt skärgårdsjordbruk

Människans avtryck och utnyttjande av naturen avspeglas tydligt på ön. Detta kulturlandskap är ett av de mest välbevarade som finns kvar längs Bohuskusten. Här finns ängar, betesmarker, åkrar, mosaikartade hällmarker, klippor och strandängar. Skärgårdsjordbruk av det slag som finns på Härön var mycket vanligt längs Bohuskusten på 1800-talet, men idag har det nästan helt försvunnit.

Utmarker och inägor

På Härön kan man tydligt se gränserna mellan utmarker och inägomarker. Inägorna består av åker, äng, åkerrenar och brynvegetation. Utmarkerna, som till stora delar betas, består av hällmark och hedar, kärr och vattensamlingar. Det finns stigar att gå på, men terrängen kan vara besvärlig.

Gammal gård populärt besöksmål

På Härön brukas än idag delar av odlingsmarken med ålderdomliga metoder och arbetssätt. Som Gården Ängen, där marken sköts med bete och slåtter. Hällmarkerna behöver brännas ibland för att ge en skjuts till jorden och föryngra ljungen, och på så vis bli bättre bete för djuren. Det gör att en viss typ av växter trivs här, som höskallra, klockljung och darrgräs. Alltihop ger ett kulturlandskap med rik biologisk mångfald, historisk kontinuitet och ett vackert landskap.

 

Äng med vallmo och vitt hus i bakgrunden.

Gården Ängen ligger på södra Härön tre kilometer från färjan. Foto: Anders Bergström

Bra att veta

 • Runt om Härön kan du se spår av tomtningar – skydd i form av stenmurar som fungerat som enkla bostäder för fiskare under sillperioderna.
 • Det finns ett vindskydd med grillplats vid gården Ängen.
 • I ett gammalt havremagasin från 1850-talet finns en restaurang.
 • Härön var tidigt en ­populär sommarort. I slutet av 1800-­talet gästades ön av kända konstnärer som Anders Zorn, Carl Wilhelmson och Nils Zetterberg.

Foto: Kaisa Malmqvist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Häröns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka blommor eller gräva upp plantor
 • tälta annat än på anvisad plats
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • omlagra sten eller bortföra sten från klapperstensfälten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 1997, ny skötselplan 2014
Areal: cirka 705 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Natura 2000

Hitta hit

Färja till Härön går från Kyrkesund, på Tjörn.

Vägbeskrivning till Häröns naturreservat Länk till annan webbplats.

Mer information

Tälta: Anvisad plats för tältning ligger bakom vindskyddet vid gården Änga. Det är enbart där du får tälta.

Broschyr om Härön Länk till annan webbplats.

Beslut och skötselplan hittar du i Naturvårdsverkets karta Skyddad natur  Länk till annan webbplats.(sök fram området, se fliken Dokument)

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss