Kinnekulle

Foto: Ulf Wiktander

En plats ibland de märkvärdigaste i riket. Så skrev skrev Linné om Kinnekulle år 1746. Kinnekulle är nog det mest kända av Västergötlands platåberg. Berget med sin vulkanliknande profil och rika natur har uppmärksammats av besökare i århundraden.

Platåbergens geologiska uppbyggnad är speciell med sedimentära bergarter som ursprungligen är gammal havsbotten - sandsten, alunskiffer, kalksten och lerskiffer. På toppen ligger en hätta av hård diabas som skyddat mot den erosion som nött ner det omgivande landskapet.

Plocka ramslök?

I naturvårdsområdet Kinnekulle finns 18 naturreservat. Inom dessa får du inte plocka ramslök. I andra delar av Kinnekulle får du gärna plocka ramslök.

Naturreservatens område är inom de röda markeringarna.

Klicka för en större kartaPDF


Kinnekulle naturreservat inom röda markeringar.

Gammal kulturbygd

Kinnekulle har varit bebott i årtusenden, något som gravplatser, hällristningar och odlingsrösen visar. På och kring berget finns många kyrkor med anor från 1100-talet och de stora byarna och herrgårdarna på Kinnekulle finns alla belagda i skrift från 1300- och 1400-talen.

Går hand i hand

På Kinnekulle finns ingen orörd natur. I äldre tid utnyttjades all mark på berget för åkerbruk, ängsslåtter och betesdrift. Den långa tiden av mänskligt brukande, den varierade berggrunden och ett gott lokalklimat vid Vänern har skapat förutsättningarna för bergets ovanligt rika och varierade natur. Naturen på Kinnekulle har också formats av inlandsisen. Tydligast syns det nog i branterna i sandstenen och kalkstenen som skulpterades när Kinnekulle låg som en ö i ishavet.

Rik och lättillgänglig natur

På Kinnekulle finns mycket för den naturintresserade besökaren att upptäcka - eller återvända till. Något som gör Kinnekulle så speciellt är det småbrutna och varierade landskapet. Lummiga lövskogar, murriga barrskogar, hagmarker med ekjättar, blomrika betesmarker och klippiga stränder kan upplevas på en dag, till fots om man så vill. Ett signum för Kinnekulle är vandringslederna. Kinnekulle vandringsled är 45 kilometer lång och leder runt hela berget. Utöver denna finns ytterligare 20 kilometer markerade vandringsleder. På Kinnekulle finns 18 naturreservat som presenteras under egna flikar.

Föreskrifter

Du är välkomment till Kinnekulle naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • bryta loss sten, mineral eller fossil
 • göra upp eld annat än på iordningställd plats
 • medföra okopplad hund
 • rida i kärr och våtmarker och så att det blir markskador
 • cykla annat än på vägar och på Kinnekulle vandringsled.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Servering Servering
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1982
Areal: ca 5510 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

Naturvårdsområdet Kinnekulle ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Hitta hit

Kinnekulle ligger vid Vänern, 5 km nordväst om Götene. Kinnekulletåget går på västra sidan, stationer finns vid Blomberg, Trolmen, Råbäck och Hällekis.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats