Kinnekulle

Foto: Ulf Wiktander

En plats ibland de märkvärdigaste i riket. Så skrev skrev Linné om Kinnekulle år 1746. Kinnekulle är nog det mest kända av Västergötlands platåberg. Berget med sin vulkanliknande profil och rika natur har uppmärksammats av besökare i århundraden.

Platåbergens geologiska uppbyggnad är speciell med sedimentära bergarter som ursprungligen är gammal havsbotten - sandsten, alunskiffer, kalksten och lerskiffer. På toppen ligger en hätta av hård diabas som skyddat mot den erosion som nött ner det omgivande landskapet.

Plocka ramslök?

I naturvårdsområdet Kinnekulle finns 18 naturreservat. Inom dessa får du inte plocka ramslök. I andra delar av Kinnekulle får du gärna plocka ramslök.

Naturreservatens område är inom de röda markeringarna.

Klicka för en större karta Pdf, 240.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kinnekulle naturreservat inom röda markeringar.

Gammal kulturbygd

Kinnekulle har varit bebott i årtusenden, något som gravplatser, hällristningar och odlingsrösen visar. Olof Skötkonung, vår första kristna kung, sägs ha blivit döpt vid Husaby runt år 1000. På och kring berget finns många kyrkor med anor från 1100-talet och de stora byarna och herrgårdarna på Kinnekulle finns alla belagda i skrift från 1300- och 1400-talen. På västsidan ligger ännu ett pärlband av ståtliga gods och herrgårdar: Hönsäter, Hällekis, Råbäck, Trolmen, Hjelmsäter och Blomberg. De gamla socknarna Västerplana, Medelplana, Österplana och dess kyrkor finns också kvar. Runt om berget slingrar sig flera mil stenmurar. Murar som en gång byggdes för att hindra kor och får att trampa sönder åkrar och ängar.

Natur och kultur går hand i hand

De värdefulla betesdjuren håller landskapet öppet med sitt bete och tramp. Det ger en bra grogrund för många ängs- och hagmarksblommor. På Kinnekulle finns ingen orörd natur. I äldre tider utnyttjades all mark på berget för åkerbruk, ängsslåtter och bete. Detta tillsammans med den varierade berggrunden och ett gott lokalklimat vid Vänern har skapat förutsättningarna för bergets ovanligt rika och varierade natur. Naturen på Kinnekulle har också formats av inlandsisen. Tydligast syns det nog i branterna i sandstenen och kalkstenen som skulpterades när Kinnekulle låg som en ö i ishavet.

Blommande sköna alvarmarker

Av Kinnekulles många naturtyper är nog alvarmarkerna de mest unika. Vid Österplana hed och vall finns det största alvaret på svenska fastlandet. Såten och Bestorp är två andra. Typiskt för alvarmarker är ett mycket tunt jordlager på kalkberg som snabbt kan växla mellan torka och översvämning. Just dessa förhållanden trivs en rad orkidéer med, och därför hittar du flera arter här. På torrare partier kan du hitta kalknarven, en liten och lågväxt ört som inte ser mycket ut för världen. Men den är mycket sällsynt och växer här och på Gotland, och ingen annanstans i världen.

Rik och lättillgänglig natur

På Kinnekulle finns mycket för den naturintresserade besökaren att upptäcka – eller återvända till. Något som gör Kinnekulle så speciellt är det småbrutna och varierade landskapet. Lummiga lövskogar, murriga barrskogar, hagmarker med jätteekar, blomrika betesmarker och klippiga stränder kan upplevas på en dag, till fots om man så vill.

Ett signum för Kinnekulle är vandringslederna. Kinnekulleleden är 45 kilometer lång och leder runt hela berget. Utöver denna finns ytterligare 20 kilometer markerade vandringsleder. Föredrar du cykel finns det fina leder för det också. Välkommen ut!

Föreskrifter

Du är välkommen till Kinnekulle naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • bryta loss sten, mineral eller fossil
 • göra upp eld annat än på iordningställd plats
 • medföra okopplad hund
 • rida i kärr och våtmarker och så att det blir markskador
 • cykla annat än på vägar och på Kinnekulle vandringsled.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Servering Servering
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1982
Areal: cirka 5 510 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Naturvårdsområdet Kinnekulle ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Hitta hit

Kinnekulle ligger vid Vänern, 5 kilometer nordväst om Götene.

Åk kollektivt
Hit kan du ta dig med buss eller tåg. Kinnekullebanan går på västra sidan. Stationer finns vid Blomberg, Trolmen, Råbäck och Hällekis.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.