Gorsan

Foto: Benny Lönn

Gorsan som våtmarken kallas, är en av landets märkligaste källkärr med höga botaniska, hydrologiska och geovetenskapliga värden. Den ligger söder om Valstad i Tidaholms kommun.

Slåtterblomma. Foto: Kaisa Malmqvist

Slåtterblomma. Foto: Kaisa Malmqvist

Myren består av en sluttande källmyr i en åsgrop, omgiven av mäktiga isälvsavlagringar. Myren får tillförsel av vatten från källor med hög kalkhalt. Detta ger goda förutsättningar för en rik flora. Märkligast är myrbräckan, som anses vara en kvarleva från tiden efter senast inlandsisen. Den har en av sina mycket få sydsvenska växtplatser här området har därför stor betydelse för växtens överlevnad i den här delen av landet.

Här växer också flera olika orkidéer som kärrknipprot, ängsnycklar, och brudsporre men även de till utseendet mer anspråkslösa som spindelblomster och tvåblad. Andra växter som är lätta att känna igen är slåtterblomma, tätört och vattenklöver.

Även mossfloran är mycket rik, med förekomst av bland annat käppkrokmossa och dunmossa. Späd skorpionmossa, spjutmossa, fetbålsmossa, stor fickmossa, kamtuffmossa och huldremossa är andra med fantasifulla namn. Varje år röjs och slås markerna från bland annat bladvass som hotar konkurrera ut ovanliga växter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gorsan men tänk på att det inte är tillåtet att plocka och gräva upp växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1958
Areal: cirka 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Tidaholm

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Gorsan ligger cirka en mil sydväst om Tidaholm, nordost om vägen mellan Vättak och Valstad. Parkeringsplats finns inte.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss